4 10 03 Liikunnan laitosavustukset

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä        
Menot yhteensä 16 49515 34515 34516 10916 10916 10916 109
Ylitysoikeus        
Toimintakate −16 495−15 345−15 345−16 109−16 109−16 109−16 109
Poistot        
Tilikauden tulos −16 495−15 345−15 345−16 109−16 109−16 109−16 109
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −16 495−15 345−15 345−16 109−16 109−16 109−16 109
Muutos, %        
Tulot        
Menot  −7,0 5,05,0