1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat

 2022
euro
2023
euro
2023
euro
2024
euro
2025
euro
Kaupunginhallitus 2 348 000 2 387 200 2 348 000 2 348 000 2 348 000
Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr 50 00050 00050 00050 00050 000
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr 156 800200 000156 800156 800156 800
Y-säätiö sr 109 000109 000109 000109 000109 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy83 00079 00079 00079 00079 000
Asukasosallisuuden avustukset 1 096 0001 096 0001 096 0001 096 0001 096 000
Muiden yhteisöjen avustukset 853 200853 200857 200857 200857 200
Kaupunginkanslia 350 000 350 000350 000350 000
Kotouttamistyön avustus 50 000 50 00050 00050 000
Työllisyysavustus 300 000 300 000300 000300 000
Valtionperinnöt 8 161 000 6 000 0006 000 0006 000 000
kaupunginkanslialle 0 4 000 0004 000 0004 000 000
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1 300 000 2 000 0002 000 0002 000 000
sosiaali- ja terveystoimialalle 6 861 000 000
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 10 366 00010 366 00010 736 00011 536 00012 236 000
kasvatus- ja koulutuslautakunta 10 366 00010 366 00010 736 00011 536 00012 236 000
Kaupunkiympäristölautakunta 150 000 170 000170 000170 000
Helsingin kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustukset0 20 00020 00020 000
Ympäristö- ja lupajaosto 60 000 60 00060 00060 000
   Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 90 000 90 00090 00090 000
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 66 158 90451 816 26774 076 50473 414 42473 700 173
kulttuurijaoston avustukset 17 018 000 17 120 00017 291 20017 464 112
liikuntajaoston avustukset 8 371 000 8 421 0008 505 2108 590 262
nuorisojaoston avustukset 2 625 000 2 751 0002 778 5102 806 295
kulttuurin laitosavustukset 22 800 00031 520 06429 676 00028 731 00028 731 000
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr 6 879 0006 879 0005 934 0005 934 000
toiminta-avustus  5 914 0005 914 0005 914 0005 914 000
vuokra-avustus  20 00020 00020 00020 000
Helsinki Biennale -avustus 500 000500 000  
kompensaatioavustus 445 000445 000  
Helsingin teatterisäätiö sr 13 621 00014 919 00013 438 00013 438 00013 438 000
laina-avustus 5 110 0005 026 0004 875 0004 875 0004 875 000
toiminta-avustus 5 618 0006 948 0005 618 0005 618 0005 618 000
vuokra-avustus 2 893 0002 945 0002 945 0002 945 0002 945 000
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr 4 580 0005 000 0004 660 0004 660 0004 660 000
Suomen Kansallisoopperan säätiö sr 3 694 0003 694 0003 694 0003 694 0003 694 000
UMO-säätiö 816 000929 064916 000916 000916 000
Suomen Urheilumuseosäätiö sr 89 00099 00089 00089 00089 000
liikunnan laitosavustukset 15 344 90420 296 20316 108 50416 108 50416 108 504
Helsinki Stadion Oy338 000225 000225 000225 000225 000
toiminta-avustus 298 000185 000185 000185 000185 000
vuokra-avustus 40 00040 00040 00040 00040 000
Jääkenttäsäätiö sr 1 328 0001 332 0001 332 0001 332 0001 332 000
korot ja lyhennykset 1 094 0001 090 0001 090 0001 090 0001 090 000
vuokra-avustus 234 000242 000242 000242 000242 000
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy605 0001 341 000669 000669 000669 000
Stadion-säätiö sr 6 234 9048 303 4087 018 5047 018 5047 018 504
korot ja lyhennykset 5 650 0006 433 6006 433 6006 433 6006 433 600
toiminta-avustus 0700 000000
vuokra-avustus 584 9041 169 808584 904584 904584 904
Urhea-säätiö sr250 000270 000250 000250 000250 000
Urheiluhallit Oy4 000 0005 210 0004 023 0004 023 0004 023 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy2 340 0003 025 0002 342 0002 342 0002 342 000
muut laitosavustukset 249 000589 795249 000249 000249 000
Avustukset yhteensä 87 533 90464 569 46793 680 50493 818 42494 804 173
*Vuonna 2023 valtionperinnöistä jaettava avustusmääräraha sisältää 20.12.2019 vastaanotettua valtionperintöä 2 000 000 euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.