8 02 Rakennukset

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
Menot 255 616267 406296 597304 520292 225272 619
Netto−255 616−267 406−296 597−304 520−292 225−272 619
Ylitykset  15 736    
Muutos, %       
Tulot       
Menot  4,610,913,9−4,0−6,7
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Menot       
80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 126 263119 773145 142145 364138 891154 660
Ylitykset  15 736    
8020101 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset 5541 0001 0001 0001 0001 000
8020102 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 101 571104 929130 839131 060120 650115 340
8020103 Kaupunkiympäristön toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 3 32610 3203 532000
8020104 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 10 1585541 5141 5141611 600
8020105 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 6232 9708 25711 79017 08036 720
8020106 Muut uudisrakennushankkeet 9 031     
8020107 Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen 1 000     
80202 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 129 287147 633151 455159 156153 334117 959
Ylitykset       
8020201 Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset 9311 0001 0001 0001 0001 000
8020202 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan korjausrakennushankkeet 80 46074 93584 68587 390100 35086 540
8020203 Kaupunkiympäristön toimialan korjausrakennushankkeet 8 9799 6524 9057 640040
8020204 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan korjausrakennushankkeet 4 2772 6181 0791 07916 48426 900
8020205 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan korjausrakennushankkeet 20 067 4196802 200320
8020206 Muut korjausrakennushankkeet 14 57359 42859 36761 36733 3003 159
80203 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi 66     
Ylitykset       

8 02 Rakennukset

Talonrakennusinvestointeihin vuodelle 2023 osoitettu yhteensä 304,5 miljoonaa euroa, josta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on varattu 145,4 miljoonaa euroa sekä korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 159,2 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella 2023–2025 talonrakennusinvestointeihin on vuodelle 2024 varattu 292,2 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 yhteensä 272,6 miljoonaa euroa.

Rakentamisohjelmaehdotus vuosiksi 2023–2032 pohjautuu vuoden 2022 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Rakentamisohjelmassa olevat hankkeiden toteutusaikataulut ja rakentamiskustannukset on päivitetty vastaamaan nykyhetken tietoa. 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan on lisätty uudisrakennushankkeita toimialojen hanke-esitysten perusteella ja korjaushankkeita sekä rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden pitkän tähtäimen korjausohjelmasta, että toimialojen hanke-esitysten perusteella.

Uudisrakentamisen pääpaino kaudella 2023–2032 on uusien projektialueiden palvelurakennusten ja korvaavien uudisrakennusten toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2023 merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat uudisrakennushankkeet ovat Pakilan koulujen ja päiväkotien allianssihanke, Kannelmäen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennus, Pasilan peruskoulu ja päiväkoti, Kottbyn grundskolanin ja Helsingin kielilukion korvaava uudisrakennus, lasten päiväkodit Kaarelanraitti ja Vanhainen sekä Kontulan pelastusasema.

Ohjelmakauden 2023–2032 muita merkittäviä uudis- ja lisärakennushankkeita ovat Suutarilan monitoimitalo, Hernesaaren peruskoulu, Kruunuvuorenrannan keskuskoulu, päiväkoti ja liikuntatilat, Merilahden peruskoulun korvaava uudisrakennus ja Malmin sairaalan laajennus. 10-vuotiskaudella rakennetaan yli 40 kpl uutta erillistä tai koulun yhteydessä toimivaa päiväkotia.

Korjausrakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on kaikkien toimitilojen mutta varsinkin koulurakennusten ja päiväkotien käyttökelpoisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen. Vuonna 2023 korjausrakentamisen investointitaso on 154 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisesta 78 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakentamista, eli talousarviovuonna 2023 käytetään 229 miljoonaa euroa rakennusten korjausvelan hillitsemiseen. Kaupungin suoraan omistamassa rakennuskannassa on korjausvelkaa noin 1,3 miljardia euroa.

Talousarviovuoden 2023 merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat korjaushankkeet ovat Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen, Gymnasiet Lärkan (Hoplaxskolan), Hoplaxskolanin Lokkalantien toimipisteen, Taivallahden peruskoulun, Tahvonlahden ja Kallion ala-asteen, sekä Finlandiatalon perusparannukset. Merkittävimpiä yksittäisiä korjaushankkeita suunnitelmakaudella 2023–2032 ovat Töölön kisahallin, Pasilan kirjaston ja Kaupungintalon perusparannus.

Kaikki yli 1,0 miljoonan euron työkohteet on esitetty omina hankkeinaan. Näiden kohdennettujen hankkeiden lisäksi vuodelle 2023 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin on varattu 8 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja sillä rahoitetaan lisä- ja väistötilojen investointiosuudet.

Isot vuosikorjaukset ja kaikki peruskorjaukset rahoitetaan nykykäytännön mukaisesti käyttötaloudesta.

Vuokra ja osakehankkeet

Investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa uudishankkeitaan myös vuokra- ja osakekohteina sekä kiinteistöyhtiömuotoisina. Suunnitelmakauden 2023–2025 merkittävimmät vuokra- ja osakehankkeet ovat Metsolan ala-asteen korvaava uudisrakennus, Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun korvaava uudisrakennus, Luonnontiedelukio ja Monitoimitalo Bunkkeri.

Ohjelmakauden 2023–2032 muita merkittäviä vuokra- ja osakehankkeita ovat Ystävyydenpuiston yhteisväestönsuoja, Haagan ja Malmin perhekeskukset ja terveys- ja hyvinvointikeskukset, Laakson yhteissairaala, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus, Mellunmäen peruskoulu, Pohjois-Pasilan uusi koulu ja päiväkoti, Hermanninrannan peruskoulu, Stadin ammattiopiston Roihupellon ja Myllypuron kampus.