1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä        
Menot yhteensä 6 7416 8006 7606 9617 7117 9787 978
Ylitysoikeus  42     
Toimintakate −6 741−6 800−6 760−6 961−7 711−7 978−7 978
Poistot        
Tilikauden tulos −6 741−6 800−6 760−6 961−7 711−7 978−7 978
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −6 741−6 800−6 760−6 961−7 711−7 978−7 978
Muutos, %        
Tulot        
Menot  0,9−0,62,413,43,5 

Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, ylimmän johdon, kaupungin edustamisen ja vieraanvaraisuuden sekä historiatoimikunnan menot. Suurimmat kustannuserät ovat tilavuokrat kaupunkiympäristön toimialalle toimielinten ja pormestarikunnan tiloista. Määräraha sisältää palkkiot luottamushenkilöille ja palkat pormestarikunnalle ja erityisavustajille. Historiatoimikunnan menot koostuvat historiateosten tuottamisesta ja historia.hel.fi-sivustosta. 

Edustamisen ja vieraanvaraisuuden määrärahojen käytöstä päättää pormestari. Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetaan toimielinten, ylimmän johdon, virkamatkojen sekä historiatoimikunnan määrärahat.