3 10 05 Pelastuslaitos

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 20 04818 80019 201    
Menot yhteensä 61 84266 80767 207    
Ylitysoikeus        
Toimintakate −41 794−48 007−48 006    
Poistot 2 6233 2123 211    
Tilikauden tulos −44 417−51 219−51 217    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −44 417−51 219−51 217    
Muutos, %        
Tulot  −6,22,1−100,0−100,0  
Menot  8,00,6−100,0−100,0  

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi rahoitetaan yleiskatteellisella valtion rahoituksella ja eriytetään talousarviossa lainsäädännön mukaisesti omaksi kokonaisuudekseen. Pelastuslaitos siirtyy vuoden 2023 alusta osaksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa.