1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat

  TA 2023
euro
TS 2024
euro
TS 2025
euro
Sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimiala 596 000596 000596 000
Pelastustoimi 96 00096 00096 000
Sosiaali- ja terveystoimi 500 000500 000500 000

Avustukset jaetaan yleiskatteellisesta valtion rahoituksesta