1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2023 års budget

  TA 2023
euro
TS 2024
euro
TS 2025
euro
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn596 000596 000596 000
Räddningsverket96 00096 00096 000
Social- och hälsovårdsverket500 000500 000500 000

Understöden tas ur den statliga finansieringen med allmän täckning