Information om webbplatsen

På denna sida beskrivs webbplatsen julkaisut.hel.fi, vilka kakor den använder, hur personuppgifter behandlas och rätten att använda webbplatsens innehåll.

Introduktion till webbplatsen

Julkaisut.hel.fi är Helsingfors stads webbplats, där du hittar stadens publikationer.

På webbplatsen finns publikationer med ISBN- eller ISSN-kod, publikationsserier och andra viktiga publikationer som publicerats av staden och som är avsedda för allmän distribution och som sparas under längre tid på webbplatsen Publikationer. På webbplatsen finns till exempel miljörapporter, olika översikter, verksamhetsberättelser, skolhälsoenkäter samt stadens budget och bokslut.
Webbplatsen har också sin egen sida för stadens invånartidning Helsingforstidningen. Webbplatsen innehåller inga blanketter, broschyrer eller liknande material i PDF-format.

Det finns ett separat arkiv för PDF-publikationer publicerade före 2020.

Kakor på sidan julkaisut.hel.fi

Vi använder kakor på vår webbplats. Kakor används för att förbättra webbplatsens innehåll och prestation. Kakor gör det möjligt för oss att utveckla webbplatsen och ge information som bättre uppfyller våra stadsbors behov.

Du kan läsa mer om de kakor som används på julkaisut.hel.fi i kakinställningarna.

Information om kakor

En kaka (engl. cookie) är en liten textfil som webbläsaren lagrar på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Den skadar inte din enhet eller dina filer. Kakor kan inte användas för att sprida skadeprogram.

Den användarinformation som fås från kakor hjälper oss att säkerställa webbplatsens tekniska funktionalitet och förbättra kvaliteten på våra digitala tjänster. De hjälper oss att förbättra användarvänligheten på webbplatsen och göra det lättare att hitta information.

Varför kakor behövs på webbplatsen

Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera. Webbplatsen kan också använda kakor som inte är nödvändiga. Dessa kakor används till exempel för statistikföring. Sådana kakor får endast användas med ditt samtycke.

En kaka kan lagras permanent på din enhet och då kommer webbplatsen ihåg dig varje gång du besöker webbplatsen. En kaka kan också vara sessionsspecifik och då raderas den efter att du har stängt av webbläsaren.

Kakor kan vara förstaparts- eller tredjepartskakor. Förstapartskakor lagras från samma webbplats som du besöker. Tredjepartskakor lagras från en utomstående aktör. Sådana är till exempel kakor från sociala medietjänster som är inbäddade på webbplatsen.

Mer information om dataskydd och den registrerades rättigheter

Mer information om behandlingen av personuppgifter och den registrerades rättigheter hittar du  på Helsingfors stads dataskyddssida.

Mer om tillgänglighet

Vi följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.  För mer information om tillgänglighet, se webbplatsens tillgänglighetsutlåtande.

En hänvisning till källan är tillräcklig för användning av textinnehåll

Textinnehållet på webbplatsen hel.fi är licensierat under Creative Commons BY 4.0-licens. Du får inte använda bilderna på denna webbplats utan tillstånd.

Enheten för innehållsproduktion i Helsingfors stads kommunikationsavdelning ansvarar för innehållet på denna webbplats.