8. Byggprogrammet för parker och idrottsområden 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt Innehåll  Stadsdel Kostnads-prognos
mn
Tidpunkt förplaneringen och byggandetTidigare
användning mn
BDGF 2023
mn
EPF
2024 mn €
EPF 2025 mn €
8 04 PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN    
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition    
8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker    
Södra stordistriktet      
Sigurd Frosterus park och utsiktsterrassNybyggnadFrämre Tölö2,32022-20240,31,50,50,0
KajsaniemiparkenOmbyggnadGloet20,42020-1,71,51,02,0
HesperiaparkenOmbyggnadFrämre Tölö1,72022-20280,10,10,00,0
Lekparken Seppä och Fabrikparkens förbättring OmbyggnadRödbergen1,52021-20250,10,01,40,0
Lekparken RuoholahtiOmbyggnadVästra hamnen1,72021-20240,11,10,50,0
SibeliusparkenOmbyggnadBortre Tölö3,82019-0,40,70,00,0
Bruksviksparkens bollplanNybyggnadDrumsö2,22022-20240,20,02,00,0
Västra stordistriktet        
HagabäckslundenNybyggnadBrunakärr1,22021-20290,10,00,40,3
Lekparken VähätupaOmbyggnadKånala1,02021-20230,10,90,00,0
StrömbergsparkenOmbyggnadSockenbacka1,92021-20250,10,01,10,7
Mellersta stordistriktet        
VallgårdsparkenNybyggnadVallgård1,02022-20250,10,00,50,4
VasaskvärenOmbyggnadÅshöjden1,52022-20240,10,90,50,0
Lekparken SannaOmbyggnadBöle1,52022-20240,10,01,40,0
Norra stordistriktet        
Lekparken MaunulaOmbyggnadÅggelby1,52021-20240,11,20,00,0
Nordöstra stordistriktet        
Lekparken MaasälpäOmbyggnadRönnbacka1,02023-20240,11,00,00,0
Östra stordistriktet        
Stagparkens områdeNybyggnadHavsrastböle2,22022-20280,00,10,30,0
Övriga projekt        
NaturskyddsområdenOmbyggnadolika stadsdelar fortgående 1,01,01,0
UtomhusbelysningOmbyggnadolika stadsdelar fortgående 1,01,00,8
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro     5,87,310,8
Projekt sammanlagt 8 04 01 01     16,818,916,0
         
8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden        
Tolkis, vinterförvaringsområde för båtarNybyggnadTolkis2,72023-20260,00,10,22,0
Konstisbanan i JohannesparkenOmbyggnadUlrikasborg2,92020-20232,11,20,00,0
Skyltning i CentralparkenNybyggnadolika stadsdelar2,02022-20240,21,50,30,0
Nya planer för småspel och näridrottsplatserNybyggnadolika stadsdelar6,4fortgående 0,30,40,9
Havsstrategins skärgårdsinvesteringarOmbyggnadolika stadsdelar1,5fortgående 0,40,40,5
Ombyggnader i SimstadionområdetOmbyggnadBortre Tölö2,82020-20241,00,30,70,8
Britas friidrottsplanOmbyggnadÅggelby1,52022-20240,10,60,70,0
Konstisbanan i ÅggelbyOmbyggnadÅggelby2,52022-20250,10,21,01,0
Konstisbanan på GjutängsplanenOmbyggnadNordsjö1,42023-20250,00,21,20,0
Ombyggnad av konstgräsplanerOmbyggnadolika stadsdelar7,7fortgående 1,20,70,6
Ombyggnad av Hertonäs idrottspark OmbyggnadHertonäs10,02021-20270,10,31,11,4
Ombyggnad av näridrottsplatser och utegymOmbyggnadolika stadsdelar5,0fortgående 1,01,01,0
Förnyande av bryggorOmbyggnadolika stadsdelar6,8fortgående 0,50,50,5
UtomhusbelysningOmbyggnadolika stadsdelar fortgående 1,00,50,5
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro     5,81,1-0,4
Projekt sammanlagt 8 04 01 02     14,69,88,8