2 10 03 Ersättningar och understöd

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt162 028161 284161 434164 269164 269168 146172 582
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−162 028−161 284−161 434−164 269−164 269−168 146−172 582
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−162 028−161 284−161 434−164 269−164 269−168 146−172 582
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−162 028−161 284−161 434−164 269−164 269−168 146−172 582
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter −0,50,11,91,92,42,6
Beskrivning av verksamheten

Budgetmomentet omfattar stödet för privat vård och hemvård, grundskolans lagstadgade hemkommunsersättningar, understöd för sådan eftermiddagsverksamhet som föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning och andra enskilda understöd samt skolhusbolagens kapitalhyror.

Understöden för stödet för hemvård och stödet för privat vård uppgår till 54,8 miljoner euro. Den privata småbarnspedagogikens kundantal ökar med nästan 370 barn. Enligt stadsstrategin förbättras tillgången till småbarnspedagogik genom att stödet för privat vård höjs. Fostrans- och utbildningsnämnden fattade beslut om höjningarna vid sammanträdet 1.2.2022. Stödet för privat vård höjs på nytt 2023 för att fortsättningsvis garantera och trygga ett mångsidigt utbud av privat småbarnspedagogik. Hemvårdsstödets kundantal har minskat under 2022. År 2023 kommer antalet barn under skolåldern som vårdas hemma att vara i genomsnitt cirka 5 400 i månaden.

Sektorn ersätter skolgångskostnader för Helsingforselever som studerar i grundskolor som inte tillhör Helsingfors stad, till exempel privatskolor, statliga skolor och andra kommuners skolor. År 2023 betalar Helsingfors cirka 98,7 miljoner euro i hemkommunsersättningar, då den summa som andra kommuner betalar Helsingfors har dragits bort från helhetssumman. Cirka 1 150 elever från andra kommuner deltar i Helsingfors stads förskoleundervisning och grundläggande utbildning, och nästan 10 000 Helsingforselever deltar i andra utbildningsanordnares förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Understöden till organisationer för eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever uppgår till 10,0 miljoner euro. Dessutom betalas 0,7 miljoner euro i övriga understöd.

Nyckeltal för produktivitetsutvecklingen
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestationer                                                                                                        
20212022Prognos
2022
202320242025
SMÅBARNSPEDAGOGIK      
Barn i vård under skolåldern i genomsnitt under året      
Hemvårdsstöd för barn, båda språkgrupperna ingår6 1606 4145 6345 4065 1145 049
Stöd för privat vård, båda språkgrupperna ingår3 3392 9313 1823 2973 3723 455
PERUSOPETUS- GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING      
Elevantal som ligger till grund för hemkommunsersättningar      
Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av Helsingfors stad5085601 1501 1501 3001 450
Helsingforselever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av andra utbildningsanordnare9 5869 8159 8449 96510 11510 115