7. Byggprogram för gator och trafikleder 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn €)

ObjektInnehållStadsdelKostnads-
prognos
mn
Tidpunkt för
planering
och
byggandet
Tidigare
andvändning
mn
BDGF
2023
mn
EPF
2024
mn €
EPF
2025
mn €
8 03 GATOR OCH TRAFIKLEDER   
8 03 01 NYBYGGNAD, OMBYGGNAD OCH ÖVRIGA INVESTERINGAR, 
till stadsmiljönämndens disposition
    
8 03 01 01 Nybyggnader   
Södra stordistriktet    
Porkalagatan, Östersjögatan NybyggnadVästra hamnen3,22020-20250,30,61,40,9
Maria sjukhusområdeNybyggnadFrämre Tölö3,52019-20250,70,00,50,6
SkatuddskajenNybyggnadSkatudden1,32022-20250,10,10,50,6
Hallonnäs centrum NybyggnadDrumsö8,22023-20320,00,20,70,5
Västra stordistriktet        
Hoplaxporten NybyggnadBrunakärr4,02021-20320,50,01,00,1
Dals sjukhusområde NybyggnadDal1,22022-20250,10,10,40,6
Hagtornsvägens och Frangulavägens områdeNybyggnadHaga3,62019-20241,61,01,00,0
Kånala centrum NybyggnadKånala1,82022-20270,10,10,00,2
Väverivägen 1 och 9 NybyggnadSockenbacka1,32021-20280,20,20,00,0
Sockenbacka, Sockenbacka stationscentral, gatorNybyggnadSockenbacka2,02022-20300,10,10,40,0
Mellersta stordistriktet        
John Stenbergs strandNybyggnadBerghäll2,02025-20260,00,00,00,8
Området för Forsby sjukhus och tvätterier NybyggnadForsby2,82019-20264,00,50,50,5
Norra stordistriktet        
Birgittavägens och Britasvägens område NybyggnadÅggelby1,82019-20250,40,60,71,0
Ståthållarvägens område NybyggnadÅggelby4,52019-20250,90,71,11,8
Landhövdingsvägens område NybyggnadÅggelby1,22019-20250,10,50,50,2
Nordöstra stordistriktet        
Vikbackaområdet färdigställandeNybyggnadVik3,02020-20251,00,60,60,6
Viksvägens svaga mark och bostadsgataNybyggnadVik2,52023-20250,00,71,20,6
Fallkullakilen NybyggnadStaffansby5,12018-20253,50,50,50,3
Jakobacka mellersta delNybyggnadStorskog3,02018-20251,00,50,50,5
Sydöstra stordistriktet        
Arbetsledaregatans kvarterNybyggnadHertonäs5,52020-20291,70,80,00,2
Östra stordistriktet        
BjörnklippanNybyggnadBotby9,02022-20310,00,70,00,0
Handelskvarnsvägens omgivning NybyggnadBotby1,92020-20320,20,70,50,0
Jokerkvarteret i Östra Centrum NybyggnadBotby2,82021-20260,20,00,50,0
Kompletteringsbyggande i HavsrastböleNybyggnadNordsjö16,02021-20290,30,52,02,4
RödstensvägenNybyggnadNordsjö1,02019-20241,40,00,40,0
Pauligs och Aromgrändens områdeNybyggnadNordsjö6,42018-20251,30,90,91,1
         
Bullerskärmar        
Gamla BorgåvägenNybyggnadStorskog3,02024-20250,00,00,81,9
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro     5,74,010,1
Projekt sammanlagt 8 03 01 01     16,320,625,4
         
8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar        
Södra stordistriktet        
Sveaborgs gatorOmbyggnadSveaborg2,52020-20232,10,40,00,0
SalutorgetOmbyggnadGardesstaden3,22023-20270,00,10,31,0
Mellersta stordistriktet        
Pasilan pysäköinti Oy SamprojektOmbyggnadBöle2,52022-20281,20,50,10,9
Sydöstra stordistriktet        
Abraham Wetters väg mellan Borgbyggarvägen och SågaregatanOmbyggnadHertonäs2,52022-20250,10,11,21,2
Johan Sederholms väg och bassäng för flödesreglering OmbyggnadHertonäs1,02022-20240,10,10,90,0
         
Ombyggnader av utebelysning och trafikljus OmbyggnadOlika stadsdelar25,0Fortgående 11,07,07,0
Ombyggnad och förnyande av broar        
Brändö broOmbyggnadBrändö55,02022-20260,21,56,523,4
Bron till RåholmenNybyggnadBortre Tölö1,42021-20220,61,70,00,0
Mannerheimvägens broNybyggnadGloet1,72021-20240,20,80,70,0
Salutorgets strandmur och pirarNybyggnadGardesstaden1,020240,00,01,00,0
Rampbroarna vid Viks korsning på ÖsterledenOmbyggnadHertonäs5,52023-0,01,53,00,0
Ny ytbeläggningOmbyggnadOlika stadsdelar15,0Fortgående 5,05,05,0
Utveckling av kollektivtrafiken        
Brunakärrs depåOmbyggnadBrunakärr3,02021-20231,51,50,00,0
Trafikarrangemang        
Åtgärder i promenadcentrumTrafikarrangemangGardesstaden3,12022-20230,13,00,00,0
Spårjokerns trafikarrangemangTrafikarrangemangOlika stadsdelar4,72021-202311,84,01,00,0
Baggbölevägen mellan Birgittavägen och SexmansvägenTrafikarrangemangBaggböle1,22023-20250,00,10,60,8
Utvidgning av den automatiska kameraövervakningenOmbyggnadOlika stadsdelar1,02021- 0,20,20,2
Ändringar av vägmärken och markeringar (Vägtrafiklag 1.6.2020)OmbyggnadOlika stadsdelar10,02021- 0,51,01,0
SmarttrafiksystemTrafikarrangemangOlika stadsdelar2,32021- 0,50,50,5
Leder för gång- och cykeltrafik        
Projekt med anknytning till Spårjokern OmbyggnadOlika stadsdelar8,82021-202414,24,01,00,0
Åttans gatuarbeten (Runebergsgatan, Caloniusgatan, Helsingegatan)OmbyggnadOlika stadsdelar7,02019-20235,51,50,00,0
Mannerheimvägen (Postgatan–Grejusgatan)OmbyggnadOlika stadsdelar19,02013-20242,77,36,45,3
Linnankoskigatan (Nordenskiöldsplatsen–Stenbäcksgatan)OmbyggnadTölö3,32022-20260,30,00,01,7
Kajsatunneln, Medborgartorget–Kajsaniemi OmbyggnadGloet24,02020-202419,53,53,00,0
Bölebanan, Tilkgatan–BölegatanOmbyggnadOlika stadsdelar1,72022-20280,10,00,80,0
Sockenbackabanan (Sockenbacka station–Postparken)OmbyggnadOlika stadsdelar3,02022-20270,10,00,20,2
Tavastvägen (Gustav Vasas väg–Annebergsvägen)OmbyggnadMajstad3,52020-20250,50,02,11,1
Backasgatan (Tavastvägen–Elimägatan)OmbyggnadVallgård13,52018-20260,80,00,08,1
Aleksis Kivis gataOmbyggnadVallgård3,82020-20240,52,71,10,0
ÖsterbananOmbyggnadOlika stadsdelar9,22020-20262,53,81,50,5
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro     6,015,320,7
Projekt sammanlagt 8 03 01 02     61,360,478,6
         
8 03 01 03 Övriga investeringar        
Mottagning av fyllnadsjordOmbyggnadOlika stadsdelar Fortgående 0,80,81,0
Snötippar och sandsilorOmbyggnadOlika stadsdelar Fortgående 1,52,32,9
Allmänna toaletter (nya och sådana som byggs om)OmbyggnadOlika stadsdelar Fortgående 0,40,40,4
Upprustning av strandområden (översvämningsskyddsk.)        
Hjulstensparkens översvämningsskyddNybyggnadTammelund1,02023-20250,00,10,80,2
Svartbäckens översvämningsskydd g. Ring I - KaskärrsvägenNybyggnadBotby5,62022-20282,40,01,61,3
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro     4,50,30,6
Projekt sammanlagt 8 03 01 03     7,36,26,4
         
8 03 03 SAMPROJEKT MED TRAFIKLEDSVERKET, till stadsmiljönämndens disposition        
Lahtisleden/Luftbrons planskilda korsningNybyggnadMellungsby27,02020-20281,00,50,00,0
Åboledens och Hoplaxvägens anslutningNybyggnadMunksnäs5,52022-20270,10,10,30,3
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro     0,30,30,8
Projekt sammanlagt 8 03 03     0,90,61,1