Finansieringsdelen

Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2021–2025

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Budget
2023
Ekonomi-
plan 2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten      
Inkomstfinansiering      
Årsbidrag757 075397 133649 456786 300513 053560 817
Extraordinära poster1 000 60 000   
Korrektivposter i inkomstfinansiering−114 632−107 150−107 120−115 540−91 090−70 510
Kassaflöde från investeringar      
Investeringsutgifter−889 557−873 503−876 085−893 220−829 949−813 244
Finansieringsandelar I investeringsutgifter28 6099 2149 2149 00014 00014 000
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva127 738110 000109 803174 25094 25073 250
Kassaflöde från verksamheten och investerningar−89 768−464 306−154 732−39 210−299 736−235 687
Kassaflöde från finansieringen   000
    000
Förändringar i utlåningen   000
Ökningar i lånefordringar−92 099−345 450−130 995−85 600−62 600−62 600
Minskningar i lånefordringar106 566103 595121 43085 18496 43692 716
Förändringar i lånen      
Ökning av långfristiga lån 115 000115 000100 000250 000250 000
Minskning av långfristiga lån −78 922−78 083−150 163−51 953−61 953−71 953
Förändring av eget kapital      
Övriga förändringar i likviditeten−18 038−14 834−8 094512−1 059−1 228
Kassaflöde från finansieringen−82 493−219 772−52 82248 143220 824206 935
Effekt på likviditeten−172 261−684 078−207 5548 933−78 912−28 752

Jämförelsetalen 2021 och 2022 gäller hela Helsingfors.

Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2023 specifierad

1 000 €Staden exkl. affärsverk och fonderAffärsverk och fonderSammanlagt, inkl. interna posterSammanlagt, exkl. interna poster
Kassaflöde i verksamheten    
Inkomstfinansiering    
Årsbidrag753 47632 824786 300786 300
Extraordinära poster    
Korrektivposter i inkomstfinansiering−115 540 −115 540−115 540
Kassaflöde för investeringarnas del    
Investeringsutgifter−815 318−77 902−893 220−893 220
Finansieringsandelar i investeringsutgifter9 000 9 0009 000
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva174 250 174 250174 250
Verksamhetens och investerningars kassaflöde5 868−45 078−39 210−39 210
Kassaflöde för finansieringens del    
Förändringar i utlåningen    
Ökningar i lånefordringar−59 100−26 500−85 600−85 600
Minskningar i lånefordringar74 00913 67587 68485 184
Förändringar i lånen    
Ökning av långfristiga lån100 000 100 000100 000
Minskning av långfristiga lån−40 000−14 453−54 453−51 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån    
Förändring av eget kapital    
Övriga förändringar i likviditeten−50 29450 806512512
Kassaflöde för finansieringens del24 61523 52848 14348 143
Effekt på likviditeten30 483−21 5508 9338 933