1 50 Utgifter som betalas centraliserat

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt7 6005 6255 4266 3296 3296 3296 329
Utgifter sammanlagt146 140150 224150 184142 196144 196146 817145 995
Överskridningsrätter 42     
Verksamhetsbidrag−138 540−144 599−144 758−135 867−137 867−140 488−139 666
Avskrivningar18 0    
Räkenskapsperiodens resultat−138 558−144 599−144 758−135 867−137 867−140 488−139 666
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−138 558−144 599−144 758−135 867−137 867−140 488−139 666
Förändring, %       
Inkomster −26,0−3,512,512,5  
Utgifter 2,8−0,0−5,3−4,01,8−0,6