6. Byggprogram för grundberedningsprojekt 2023 – 2025

Objekt Innehåll  Stadsdel Kostnads-prognosmn €Tidpunkt förplaneringen och byggandetTidigare
användning
mn
BDGF
2023
mn
EPF
2024
mn
EPF
2025
mn
8 01 FAST EGENDOM   
8 01 03 GRUNDBEREDNING, UTFYLLNADSARBETEN, BYGGBARHETSÅTGÄRDER, till stadsmiljönämndens disposition   
8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomterna byggbara   
Planrelaterade utredningarPlanutredning 4,2  1,21,51,5
Purut ja talohankkeiden yhteydessä tehtävä esirakentaminen        
Rivningar och grundberedning i samband med husprojekt  3,02022-2023 3,0  
Centrums central för hälsa och välbefinnande, grundberedninggrundberedningKampen2,02025-2026   1,0
Forsby sjukhusområde, rivning av N-husetrivningForsby1,62024-2026  0,20,6
Puistolan peruskoulu, rivningrivningStorskog1,52024  1,5 
Vuosaaren lukio, rivningrivningNordsjö5,72023-2025 2,80,92,0
Saneringar av förorenad mark        
Nordsjövägen 3saneringNordsjö1,32022-20230,10,60,6 
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro, saneringarsanering 4,42023-2025 2,70,71,0
Flyttningar av ledningar        
Flyttning av gasröret i Norra Hagaflyttning av ledningHaga5,02024-2025  1,12,4
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro, flyttningar av ledningarflyttning av ledning 4,82023-2025 1,41,91,5
Små byggbarhetsobjekt  4,02023-2025 1,01,51,5
Geotekniska undersökningar och utredningar  4,52023-2025 1,51,51,5
Övrig grundberedning        
Grundberedning av Sandstrandsvägen och EdesvikengrundberedningFrämre Tölö4,22022-2029 2,7  
Hoplaxporten, flyttning av en bäckflyttning av en bäckBrunakärr1,92024-2025  1,50,4
Kaffegränden 3, flyttning av konstruktionerna på seniorcentrets tomtflyttning av konstruktionerNordsjö1,82024-2025  0,21,6
Kvarnbäcken, Björnkilppans områdegrundberedningKvarnbäcken4,02021-2029   2,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro, övrig grundberedninggrundberedning 5,02023-2025 1,82,30,9
Projekt sammanlagt 8 01 03 01  52,0  18,715,417,9