9. Byggprogrammet för gator och trafikleder 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt Innehåll  Projektområde Kostnads-
Prognos 
mn
Tidpunkt för planeringen och byggandetBDGF
 2023
 mn
EPF 
2024  mn
EPF
 2025 
mn
8 08 BYGGANDE AV INFRASTRUKTUR I PROJEKTOMRÅDEN, till stadsstyrelsens disposition  
8 08 01 Grundberedning   
Knekten grundförstärkningarGrundberedningFiskehamnen 2022-20271,28,37,2
Knekten byggbarhetsprojektGrundberedningFiskehamnen 2022-20280,20,20,2
Hanaholmen grundförstärkningarGrundberedningFiskehamnen 2024-203200,52,0
Hanaholmen byggbarhetsprojektGrundberedningFiskehamnen 2022-20320,50,70,6
Södervik grundförstärkningarGrundberedningFiskehamnen 2022-20242,01,80,0
Södervik byggbarhetsprojektGrundberedningFiskehamnen 2022-20242,01,80,0
Norra Nätholmen grundförstärkningarGrundberedningFiskehamnen 2024-20250,02,85,2
Hermanstadsstranden grundförstärkningarGrundberedningFiskehamnen 2023-20310,55,35,3
Hermanstadsstranden byggbarhetsprojektGrundberedningFiskehamnen 2022-20310,22,52,5
Södra PostparkenGrundberedningBöle31,82022-20302,19,310,4
Sambrukstunneln i BangårdskvarterenGrundberedningBöle1,12022-20240,60,20,0
Dagvattenanläggningar i BangårdskvarterenGrundberedningBöle2,82025-20260,00,01,4
Kronberget muddring och utfyllnadGrundberedningKronbergsstranden9,32022-20260,51,91,0
HundholmenGrundberedningKronbergsstranden19,92022-20281,21,91,0
Stansviksberget, centrum- och servicekvarteretGrundberedningKronbergsstranden5,52023-20243,50,80,0
Iståndsättning av förorenad markGrundberedningKronbergsstranden 2023-20250,50,20,4
Återanvändning av massorGrundberedningKronbergsstranden 2023-20252,51,20,7
Förflyttning av stamledningen för naturgas och nordlig körförbindelseGrundberedningMalm10,02020-237,00,00,0
Tillfällig snömottagningsplatsGrundberedningMalm6,82021-20241,42,80,0
Nallebranten grundförstärkningarGrundberedningMalm5,82021-20250,62,01,5
Flygplatskvarteren grundförstärkningarGrundberedningMalm5,22021-20310,10,81,0
Söndagskvarteren grundförstärkningarGrundberedningMalm 2022-20280,00,019,0
Västra hamnen undersökningar, utredningar, rivningar mm.GrundberedningVästra hamnen12,9-20322,32,21,1
Grundförstärkningar m.m. BusholmenGrundberedningVästra hamnen46,1-20304,53,65,9
Byggbarhetsobjekt BusholmenGrundberedningVästra hamnen4,6 -20321,30,70,3
ÄrtholmenGrundberedningVästra hamnen67,4 -20322,00,51,3
Gräsviken och SundholmenGrundberedningVästra hamnen0,62027   
Övriga projekt och funktioner (t.ex. kostnader för logistik och mellanlagring)GrundberedningVästra hamnen15,0-20321,31,31,3
Hongasmossa grundförstärkningar mm. (grundberedning av västra delen)GrundberedningKungstriangeln2,52021-20250,70,10,1
Kungseken grundförstärkningar mm.GrundberedningKungstriangeln1,0-20250,40,20,0
Grundberedning som förutsätts vid markanvändning i Västra boulevardstaden, samt utredningarGrundberedningNya projektområden34,02024-20350,41,42,4
Västra boulevardstaden, organisering av elnätetGrundberedningNya projektområden70,02026-20300,00,00,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    7,02,21,8
Projekt sammanlagt 8 08 01    46,457,273,6
        
8 08 02 Gator  
KnektenGatorFiskehamnen 2022-20300,91,22,1
Sumparn entreprenad 5 (Sumparn, Södra Nätholmen, Verkstadsgården)GatorFiskehamnen 2022-20232,00,00,0
Koksgatans triangelGatorFiskehamnen 2025-20260,00,01,0
HanaholmenGatorFiskehamnen 2024-20320,00,50,5
SödervikGatorFiskehamnen 2022-20250,50,80,5
EnglandsskvärenGatorFiskehamnen 20250,00,01,6
Norra NätholmenGatorFiskehamnen 2023-20280,50,71,6
HermanstadsstrandenGatorFiskehamnen 2022-20310,40,50,5
Lokvägen och kommunalteknik i BangårdskvarterenGatorBöle20,52021-20234,70,00,0
Sambrukstunneln i BangårdskvarterenGatorBöle1,62023-20240,61,00,0
Järnvägsmannagatans tunnelGatorBöle15,12025-20280,00,00,2
Omgivningen kring tornområdet i Mellersta BöleGatorBöle2,02025-20270,00,00,5
Kommunalteknik i PostparkenGatorBöle19,22020-20251,01,01,0
Södra PostparkenGatorBöle29,02021-20336,54,78,6
Borgbyggarvägen 16GatorKronbergsstranden24,02022-20262,07,07,0
Degerövägen och gator i UppbyGatorKronbergsstranden12,02021-20290,70,50,5
Gator i KronbergetGatorKronbergsstranden7,62022-20300,80,42,1
Gator på HundholmenGatorKronbergsstranden13,82023-20282,54,13,9
Förbättring av StansviksvägenGatorKronbergsstranden3,52023-20290,71,50,0
Stansviksberget, centrum- och servicekvarteretGatorKronbergsstranden5,92022-20304,61,00,1
Övriga gatuinvesteringar totaltGatorKronbergsstranden 2023-20252,80,71,3
NallebrantenGatorMalm9,92020-20301,63,00,4
Gator i FlygplatskvarterenGatorMalm7,22022-20320,32,20,4
UtterhällenGatorVästra hamnen2,0-20260,01,30,6
DetaljplanGatorVästra hamnen13,3-20322,80,92,2
Utterkajen öst (AK2)GatorVästra hamnen17,2-20264,77,60,7
Utterkajen väst (AK2)GatorVästra hamnen31,7-20323,91,83,2
Servicekvarteret (AK3) GatorVästra hamnen1,9-20250,31,10,5
Centralkvarteret (AK3)GatorVästra hamnen2,12023-20270,30,10,1
Idrottsparken (AK4)GatorVästra hamnen1,0 -20270,20,10,5
Atlantg. (AK5)GatorVästra hamnen14,8-20311,92,50,8
Melkökajen (AK6)GatorVästra hamnen15,5-20294,81,33,4
DocksstrandenGatorVästra hamnen10,5-20294,93,60,4
ÄrtholmenGatorVästra hamnen24,62026-20320,00,00,0
Gräsviken och SundholmenGatorVästra hamnen45,0 -20321,10,60,6
Gator i Nordsjö centrumGatorNordsjö3,02020-20281,01,40,4
Gator i västra HongasmossaGatorKungstriangeln5,7-20270,70,50,4
Gator i östra Hongasmossa, området AspfjärilenGatorKungstriangeln3,3-20270,11,10,1
Gator i KungsekenGatorKungstriangeln18,6-20281,23,12,8
Gator i Västra boulevardstadenGatorNya projektområden34,32023-20310,51,01,0
Västra boulevardstaden, LHR sammanhängande nödvändigaGatorNya projektområden41,02023-20321,01,51,5
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    6,20,04,0
Projekt sammanlagt 8 08 02    68,860,357,0
        
8 08 03 Parker och idrottsområden       
SödervikParkerFiskehamnen 2023-20250,41,20,4
Vedskorstensberget i BangårdskvarterenParkerBöle2,02024-20250,00,50,8
Södra HåkanasviksparkenParkerKronbergsstranden1,82023-20260,10,10,6
Kronbergsstrandens idrottsparkParkerKronbergsstranden2,12021-20230,80,00,0
Övriga parkinvesteringar totaltParkerKronbergsstranden 2022-20230,70,40,0
NallebrantsparkenParkerMalm 2021-20280,40,60,0
FlygplatsparkenParkerMalm 2021-20300,10,32,3
BusholmenParkerVästra hamnen16,2-20281,24,33,4
ÄrtholmenParkerVästra hamnen28,02027-20320,00,00,0
Gräsviken och SundholmenParkerVästra hamnen3,32026-20320,00,00,0
Parkerna i HongasmossaParkerKungstriangeln1,8-20280,50,10,6
Helene Schjerfbecks park (inkl. konst)ParkerKungstriangeln4,7-20250,00,00,6
VennyparkenParkerKungstriangeln1,8-20250,00,00,7
Ellen Thesleffs parkParkerKungstriangeln4,02023-20261,01,21,2
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    2,61,40,1
Projekt sammanlagt 8 08 03    7,810,110,7