4. Helsingfors stads servicestrategi för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2023–2025

Helsingfors stads servicestrategi för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2023–2025

Den nya social-, hälsovårdsoch räddningssektorn samlar social- och hälsovården samt räddningsväsendet under samma tak i Helsingfors från och med ingången av 2023. Servicestrategins utgångspunkt är att Helsingfors framöver allt bättre ska kunna svara mot sina invånares servicebehov.

Visa PDF-fil