3. Dottersammanslutningar och -stiftelser inom koncernen

Dottersammanslutningar

Med dottersammanslutning avses en sammanslutning i vilken Helsingfors stad har sådant bestämmande inflytande som avses i bokföringslagen. Staden har bestämmande inflytande i en sammanslutning då den innehar mer än 50 procent av rösterna för samtliga aktier eller andelar i sammanslutningen. Staden har bestämmande inflytande också då den innehar rätt att utse eller avsätta flertalet av ledamöterna i sammanslutningens eller stiftelsens styrelse.

Asunto Oy Merimiehenkatu 12
Asunto Oy Oulunkyläntori 2
Asunto-oy Paciuksenkatu 4
DigiHelsinki Oy
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy
Finlandia-huset Ab
Forum Virium Helsinki Oy
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr
Helen Ab
Helsingin Asumisoikeus Oy
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr r– Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr
Helsingfors stads bostäder Ab
Helsingfors stads bussverksamhet Ab
Helsingin kaupunkitilat Oy
Helsingfors Koncernupphandling Ab
Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors
Helsingfors Hamn Ab
Seniorstiftelsen sr i Helsingfors
Helsingfors evenemangsstiftelse sr
Helsingfors teaterstiftelse sr
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy
Helsingforsleden Ab
Helsinki Abroad Ltd Oy
Helsinki Partners Oy
Helsinki Stadion Oy
Ärtholmens Sopsug Ab
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy
Busholmens Sopsug Ab
Busholmens Parkering Ab
Isbanestiftelsen sr
Fiskehamnens Sopsug Ab
Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Borgströmsbacken
Ömsesidiga Fastighetsaktiebolaget Villamonte Ab
Mellersta Böles sopsug Ab
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
Fastighets Ab Auroraborg
Kiinteistö Oy Hansasilta
Fastighets Ab Helsingfors Malmgatan 3
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo
Kiinteistö Oy Intiankatu 31
Fastighets Ab Kabelhuset
Fastighets Ab Kajsaniemi Metrohall
Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo
Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo
Fastighets Ab Mosaiktorgets Parkeringsanläggning
Fastighets Ab Kvarnbäckens campus
Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti
Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie
Kiinteistö Oy Säterintie 2
Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab
Fastighets Ab Helsingfors Elhus
Fastighetsaktiebolag Helsingfors Tennispalats
Fastighetsaktiebolaget Trä-Kvarnbäckens Gemensamhetslokal
Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto
Kontulan Palvelutalo Oy
Högholmens djurgårds stiftelse sr
Kronbergsstrandens Sopsug Ab
Lammenrannan Pysäköinti Oy
MetropoliLab Oy
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
Stiftelsen Uddhemmet sr
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab
Palmia Oy
Palvelukeskus Albatross Oy
Postipuiston Pysäköinti Oy
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab
Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Stadion-stiftelsen sr
Työmaahuolto Oy Ab
Tölövikens Parkering Ab
UMO Stiftelsen sr
Urheiluhallit Oy
Vuosaaren Urheilutalo Oy