1 40 Stadskansliet

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt45 54664 44672 84783 52283 52283 52283 522
Utgifter sammanlagt164 680174 034177 157136 879138 129137 685137 685
Överskridningsrätter 1 025     
Verksamhetsbidrag−119 134−109 587−104 310−53 357−54 607−54 163−54 163
Avskrivningar15 30810 80014 74012 71612 71614 38917 165
Räkenskapsperiodens resultat−134 442−120 387−119 050−66 073−67 323−68 552−71 328
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−134 442−120 387−119 050−66 073−67 323−68 552−71 328
Förändring, %       
Inkomster 41,513,029,629,6  
Utgifter 5,71,8−21,3−20,6−0,3