7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster199 859130 284159 764159 764149 569149 824
Utgifter13 17416 00026 00026 00025 70031 960
Netto186 686114 284133 764133 764123 869117 864
Förändring, %      
Inkomster −34,822,622,6−6,40,2
Utgifter 21,562,562,5−1,224,4
7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster73 44275 12381 34681 34680 02176 652
Utgifter12 63214 50024 50024 50024 20030 460
Netto60 81060 62356 84656 84655 82146 192
Förändring, %      
Inkomster 2,38,38,3−1,6−4,2
Utgifter 14,869,069,0−1,225,9

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
7020154 Räntor på lån som beviljats för stödjande av bostadsbyggnadsverksamheten4 2733 9655 0005 0005 0004 000
7020155 Räntor på övriga utgivna lån3 8576152 0002 0001 5001 200
7020156 Räntor på kredit under byggnadstiden768750925925950950
7020159 Övriga räntor1 3022 0006 2496 2496 7496 749
7020164 Räntor på Helsingfors Energis lån18 43317 66016 37216 37215 60014 570
7020166 Räntor på Helsingfors Hamns lån7 2196 4685 8805 8805 8805 880
7020167 Räntor på  HST:s lån2 1603662 9032 9033 2033 453
7020168 Räntor på Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån35 42934 99934 56834 56834 00133 022
7020169 Räntor på lån till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab 8 3007 4497 4497 1386 828
Utgifter      
 7020101 Räntor på upptagna lån11 62111 70019 00019 00020 70026 700
7020102 Räntor på tillfällig kredit och på transaktionskonton1 0112 8005 5005 5003 5003 760
7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster110 15243 47069 94069 94061 11063 280
Utgifter5421 5001 5001 5001 5001 500
Netto109 61041 97068 44068 44059 61061 780
Förändring, %      
Inkomster −60,560,960,9−12,63,6
Utgifter 176,7    

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
7020255 Övriga finansieringsinkomster680500500500500500
7020256 Dividender90 51142 97069 27069 27060 27062 270
7020257 HST:s inkomst för infrastruktur18 9610    
7020258 Garantiarvoden  170170340510
Utgifter      
7020204 Övriga finansieringsutgifter5421 5001 5001 5001 5001 500
7 02 04 Avkastning på grundkapital
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster16 26611 6918 4788 4788 4389 892
Utgifter      
Netto16 26611 6918 4788 4788 4389 892
Förändring, %      
Inkomster −28,1−27,5−27,5−0,517,2
Utgifter      

Avkastningar på grunkapitalen fördelar sig enligt följande

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
7020404 Avkastning på  HST:s grundkapital8 4423 7953 3773 3773 3773 377
7020405 Avkastning på HRT:s grundkapital 7272727272
7020406 Avkastning på HRM:s grundkapital1 4551 4552 9092 9092 9094 363
7020407 Avkastning på HNS grundkapital4 2494 2490000
7020408 Avkastning på affärsverket grundkapital808080808080
7020411 Avkastning på affärsverket Ekonomiförvaltningstjänsters grundkapital565656565656
7020413 Avkastning på Företagshälsan Helsingfors grundkapital40404040  
7020414 Avkastning på Stara grundkapital1 9441 9441 9441 9441 9441 944