3 10 06 Stöd till affärsverket HST

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt24 7774 0981 6174 1005 9566 1937 281
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−24 777−4 098−1 617−4 100−5 956−6 193−7 281
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−24 777−4 098−1 617−4 100−5 956−6 193−7 281
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−24 777−4 098−1 617−4 100−5 956−6 193−7 281
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter −83,5−60,50,045,34,017,6

Staden betalar HST direkt understöd på 5,956 miljoner euro år 2023. Stadens understöd täcker de kostnader som HST inte kan fakturera HRT eller någon annan instans för.

I infrastrukturavtalet mellan HRT och städerna fastställs att städerna kan fakturera HRT för hälften av kapitalkostnaderna för infrastruktur, medan städerna direkt betalar den andra hälften av dessa. För Helsingfors del fakturerar HST staden för 50 % av avskrivningarna i metroinfrastrukturegendom och 100 % av de faktiska räntekostnader som hänför sig till anskaffningen av infrastrukturegendom.

När det gäller västmetron ska staden betala den andel av infrastrukturkostnaderna som HST inte kan fakturera HRT för.