7 03 Fondering

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster1 076600    
Utgifter357     
Netto720600    
Förändring, %      
Inkomster −44,2−100,0−100,0  
Utgifter −100,0    
Tölöviken
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster55600    
Utgifter      
Netto55600    
Förändring, %      
Inkomster 1 000,3−100,0−100,0  
Utgifter      
7 03 07 Bostadsproduktionsfonden
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
Utgifter357     
Netto−357     
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −100,0    
7 03 09 Förortsfonden
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster1 022     
Utgifter      
Netto1 022     
Förändring, %      
Inkomster −100,0    
Utgifter