8 06 Värdepapper

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
Utgifter24 14916 00020 42020 42016 12011 000
Netto−24 149−16 000−20 420−20 420−16 120−11 000
Överskridningar 282 188    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −33,727,627,6−21,1−31,8
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Utgifter      
80601 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition1 1011 0001 0001 0001 0001 000
Överskridningar      
80602 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition23 04815 00019 42019 42015 12010 000
Överskridningar 17 188    
80603 Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition      
Överskridningar      
80604 Tecknande av aktier i Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab      
Överskridningar 265 000    

I budgeten har det för år 2023 anvisats anslag på sammanlagt 20,4 miljoner euro för budgetmomentet Värdepapper. För ekonomiplaneåret 2024 har det anvisats anslag på 16,1 miljoner euro och för år 2025 anslag på 11 miljoner euro. Anslaget innehåller 1 miljon euro per år för köp av Hitas-aktier.

Med anslaget för 2023 bereder sig staden på kapitalinvesteringar, bl.a. Fastighet Ab Dals gemensamma sjukhus samt finansieringen av Entimmeståget till Åbo Ab:s och Finlandsbanan Ab:s planeringsprojekt.