Resultaträkningsdelen

Kommun-Helsingfors resultaträkning 2021–2025

1 000 €Förbrukning
2021
Budget 2022  Prognos
2022
Budget 2023 Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Verksamhetsintäkter      
Försäljningsinkomster351 440287 054296 412426 802429 769431 480
Avgiftsinkomster208 111208 977216 13293 24194 02294 870
Understöd och bidrag234 99430 241130 01827 89930 57427 314
Övriga verksamhetsintäkter530 121514 252514 415645 346652 304669 437
Varav hyresinkomster386 941383 439372 333504 019534 557571 216
Verksamhetsintäkter1 324 6651 040 5241 156 9761 193 2871 206 6691 223 102
Tillverkning för eget bruk146 576154 452128 728134 531135 860134 183
Omkostnader      
Löner−1 545 706−1 524 099−1 544 820−941 136−960 960−986 780
Lönebikostnader−416 142−415 783−420 032−248 001−254 639−260 206
Köp av tjänster−2 247 332−2 269 812−2 304 242−927 437−948 510−957 668
Material, förnödenheter och varor−245 958−206 602−211 431−168 079−172 357−175 690
Understöd−323 679−343 127−301 756−249 571−254 459−257 058
Övriga utgifter−248 253−281 797−372 146−282 114−314 949−331 098
Varav hyreutgifter−227 911−234 113−196 852−215 539−227 920−242 006
Omkostnader−5 027 070−5 041 221−5 154 427−2 816 338−2 905 874−2 968 500
Verksamhetsbidrag−3 555 828−3 846 245−3 868 723−1 488 520−1 563 345−1 611 215
Skatteintäkter3 828 7493 770 0004 050 0001 960 0001 740 0001 810 000
Statsandelar330 345365 500374 000186 000217 800250 500
Finansieringsinkomster och -utgifter      
Ränteinkomster73 14477 40577 41885 22083 52879 098
Övriga finansieringsinkomster97 02849 24635 27472 92164 09167 715
Ränteutgifter−15 768−17 273−16 981−27 809−27 509−33 769
Övriga finansieringsutgifter−594−1 500−1 533−1 512−1 512−1 512
Årsbidrag757 075397 133649 456786 300513 053560 817
Avskrivningar−408 494−369 841−378 223−362 624−369 502−377 886
Extraordinära poster1 000 60 000   
Räkenskapsperiodens resultat349 58127 292331 233423 677143 551182 931
Förändring i avskrivningsdifferens3 67115 78214 1662 5912 5912 591
Förändring i reserveringar  1 617   
Förändring av fonder3 412600200   
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)356 66343 674347 216426 268146 142185 522

Jämförelsetalen 2021 och 2022 gäller hela Helsingfors.

Kommun-Helsingfors resultaträkning 2023 specifierad

1 000 €Staden exkl. 
affärsverk
och fonder
 Affärsverk
och fonder
 Sammanlagt,
inkl. interna
poster
 Sammanlagt,
exkl. interna
poster
Verksamhetsintäkter    
Försäljningsinkomster220 880403 892624 772426 802
Avgiftsinkomster92 52172093 24193 241
Understöd och bidrag30 1046 51236 61527 899
Övriga verksamhetsintäkter1 083 0176 6061 089 623645 346
Varav hyresinkomster944 1374 160948 296504 019
 1 426 522417 7301 844 2511 193 287
Tillverkning för eget bruk13 110121 421134 531134 531
Omkostnader    
Löner−812 301−128 835−941 136−941 136
Lönebikostnader−216 834−31 167−248 001−248 001
Köp av tjänster−871 863−247 358−1 119 221−927 437
Material, förnödenheter och varor−115 550−58 733−174 284−168 079
Understöd−251 268−7 020−258 287−249 571
Övriga utgifter−698 105−28 269−726 373−282 114
Varav hyreutgifter−633 694−26 102−659 796−215 539
Omkostnader−2 965 920−501 382−3 467 302−2 816 338
Verksamhetsbidrag−1 526 28937 769−1 488 520−1 488 520
Skatteintäkter1 960 000 1 960 0001 960 000
Statsandelar186 000 186 000186 000
Finansieringsinkomster och -utgifter    
Ränteinkomster81 3466 77788 12385 220
Övriga finansieringsinkomster78 418 78 41872 921
Ränteutgifter−24 500−6 212−30 712−27 809
Övriga finansieringsutgifter−1 500−5 510−7 010−1 512
Årsbidrag753 47632 824786 300786 300
Avskrivningar−325 668−36 955−362 624−362 624
Extraordinära poster    
Räkenskapsperiodens resultat427 807−4 131423 677423 677
Förändring i avskrivningsdifferens 2 5912 5912 591
Förändring i reserveringar    
Ökning av fonder    
Minskning av fonder    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)427 807−1 540426 268426 268