1 40 02 Gemensamma ICT-tjänster

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt35 21747 96051 960    
Utgifter sammanlagt34 29545 72448 749    
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag9222 2373 211    
Avskrivningar9222 8003 183   0
Räkenskapsperiodens resultat −56328   0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −56328   0
Förändring, %       
Inkomster 36,28,3−100,0−100,0  
Utgifter 33,36,6−100,0−100,0  

Tjänsterna som producerats av enheten digital grund inom stadskansliets strategiavdelning överförs till bolaget DigiHelsinki Oy från och med 1.1.2023. I och med förändringen bokförs den digitala grundens inkomster och utgifter inte längre på detta budgetmoment.