5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä    188 000188 000188 000188 000
Menot yhteensä    1 997 3012 000 6312 076 9902 143 343
Toimintakate    −1 809 301−1 812 631−1 888 990−1 955 343
Poistot    16 00016 00016 00016 000
Tilikauden tulos    −1 825 301−1 828 631−1 904 990−1 971 343
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)    −1 825 301−1 828 631−1 904 990−1 971 343
Muutos, %        
Tulot      0,00,0
Menot      3,83,2