1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 806 −199    
Menot yhteensä 22610 30410 30412 80612 80612 16011 338
Ylitysoikeus        
Toimintakate 580−10 304−10 503−12 806−12 806−12 160−11 338
Poistot        
Tilikauden tulos 580−10 304−10 503−12 806−12 806−12 160−11 338
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 580−10 304−10 503−12 806−12 806−12 160−11 338
Muutos, %        
Tulot  −100,0     
Menot  4 452,5 24,324,3−5,0−6,8

Kohdan menoiksi kirjataan hallintokuntien (lukuun ottamatta liikelaitoksia) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos.

Määrärahaan on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaiset sekä lakkautetun leski- ja orpoeläkekassan vastuisiin perustuvat eläkkeet. Mukana on myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n lisäeläkeosuus sekä kaupungin osuus Kevan suorittamiin eläkkeisiin.

KuEL-eläkkeiden tasaus on arvioitu laskelmassa.

Kohdassa on varauduttu työmatkasetelien hankintaan 4,07 miljoonalla eurolla. Työmatkaseteli on ympäristöystävällinen henkilöstöetu, jolla osaltaan vaikutetaan kaupungin kykyyn saada osaavaa henkilöstä ja tuetaan kaupungin mainetta yhteiskunnallisesti vastuullisena työnantajana. Vaihtoehtoisesti henkilöstö voi valita työmatkasetelin tilalle polkupyöräedun.

 Eläkkeet 2022202320242025
1 000 euroa    
Kaupungin omat eläkkeet 7 7306 8306 0105 210
Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet 231202176154
Eläkevastuun Muutos, % −6 320−5 540−5 090−4 510
KuEL-eläkkeiden tasaus −2 800−2 800−2 800−2 800
Helsingin Bussiliikenne Oy 1 3001 3001 3001 300
Kuntien eläkevakuutus (Palmia) 5 000---
Kuntien eläkevakuutus (HSY) 2222
Kuntien eläkevakuutus valtiokonttorille 100000
Hallinto 60606060
Yhteensä 5 30354−342−584