Investointiosa

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot   3043041 023 
Menot   12 32912 32915 14525 710
Netto  −12 025−12 025−14 122−25 710
Muutos, %       
Tulot     236,5−100,0
Menot     22,869,8
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
85201 Pelastustoiminta   3043041 023 
Menot       
851 Sosiaali- ja terveyspalvelut   6 2596 25912 31519 850
85101 Tietotekniikkahankinnat   2 7002 7002 7002 700
85102 Muut hankinnat   3 5593 5599 61517 150
852 Pelastustoiminta   6 0706 0702 8305 860
85202 Tietotekniikkahankinnat   00  
85203 Muut hankinnat   6 0706 0702 8305 860