Korona ravistelee Helsingin taloutta

Julkaistu 19.9.2020

Koronakriisi on ravistellut palveluvaltaisen Helsingin taloutta. Tilanne oli kriisin alkaessa kuitenkin hyvä aiempien vuosien vastuullisen taloudenpidon ansiosta, eikä syytä paniikkiin ole. 

Koronan arvioidaan supistavan kaupungin kunnallisverokertymää tänä vuonna lähes 70 miljoonalla eurolla verrattuna tilanteeseen, jossa epidemiaa ja sen vaatimia rajoitustoimia ei olisi. Koronan ennustetaan myös laskevan kaupungin yhteisöverotulokertymää yli 100 miljoonalla eurolla, vaikka valtio on nostanut kuntien yhteisöveron jako-osuutta kymmenellä prosenttiyksiköllä osana koronakompensaatiopakettia. 

Työttömien määrä kasvoi puolessa vuodessa yli 10 000:lla. Erityisesti nuorten työttömyys on lisääntynyt ja pitkäaikaistyöttömyys yleistynyt. Koronaviruksen vaikutukset näkyvät myös lisääntyneinä sosiaali- ja terveysmenoina. 

Koronarajoituksia on alettu purkaa kesän aikana, mikä on piristänyt erityisesti palvelualaa. Talouden toipuminen on kuitenkin vielä epävarmaa erityisesti mahdollisen toisen aallon takia. 

”Kuten aiemmissakin lamoissa, työttömyyden kehitys on lopulta se, joka ratkaisee kriisin syvyyden ja keston”, summasi pormestari Jan Vapaavuori kaupungin tilannetta talousinfossaan elokuussa. 

Helsingin vuoden 2021 talousarviota laaditaankin poikkeuksellisen epävarmuuden vallitessa. Arviot koronakriisin kustannuksista ja tulomenetyksistä ovat suuntaa-antavia. Talouteen liittyvät negatiiviset riskit ovat merkittävät, ja näkymä tulevaan on hämärä. 

Koronavirusepidemian arvioidaan supistavan kunnallis- ja yhteisöverotuloja yhteensä lähes 300 miljoonalla eurolla verrattuna tilanteeseen, jossa koronaa ei olisi. 

Epidemian arvioidaan lisäävän kaupungin menoja lähes 160 miljoonalla eurolla. Menoista suurin osa johtuu sosiaali- ja terveysmenojen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä julkisen liikenteen menojen kasvusta. 

Tämä pakottaa kaupungin ottamaan lisää lainaa, mutta kaupungin kasvun ja elinvoiman kannalta tärkeistä investoinneista pidetään kuitenkin kiinni. Vastuullista taloudenpitoa tarvitaan myös jatkossa, ja pidemmällä aikavälillä kaupungin menot ja investoinnit pyritään rahoittamaan tulorahoituksella.

 

Vuoden 2021 talousarvion aikataulu

29.10.(2020)   Pormestarin ehdotus talousarvioksi 

2.11.   Esittely kaupunginhallitukselle 

9.11.   Käsittely kaupunginhallituksessa 

11.11.  Kaupunginvaltuuston käsittely,  kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit 2021 

25.11.  Esittely kaupunginvaltuustolle 

9.12.   Kaupunginvaltuuston hyväksyntä