8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
Menot  7 5007 5005 6008 100
Netto  −7 500−7 500−5 600−8 100
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot      
Menot    −25,344,6
1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Menot      
80901 Malminkartano-Kannelmäki  2 4002 4002 7002 700
Ylitykset      
8090101 Esirakentaminen  5005001 1001 000
8090102 Kadut  1 1001 1001 6001 300
8090103 Puistot ja liikunta-alueet  8008000400
80902 Malmi  2 5002 5001 6001 800
Ylitykset      
8090201 Esirakentaminen  150150100100
8090202 Kadut  1 6001 6001 0001 600
8090203 Puistot ja liikunta-alueet  750750500100
80903 Mellunkylä  2 6002 6001 3003 600
Ylitykset      
8090301 Esirakentaminen  350350300700
8090302 Kadut  1 1001 1006002 800
8090303 Puistot ja liikunta-alueet  1 1501 150400100

8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunkiuudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi mm. asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kaupunkiuudistusalueiden maankäytön suunnittelu etenee alueellisesti eri aikatauluilla. Alueiden rakennettu ympäristö on merkittäviltä osin myös uudistamisen tarpeessa ja alueilla on myös huomattava raideliikenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamisen potentiaali. Kaupunkiuudistusalueiden määrärahat käsittävät katu- ja puisto- sekä liikunta- ja esirakentamishankkeita.

Kaupunkiuudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarvioehdotuksessa osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 7,5 miljoonaa euroa, 5,6 miljoonaa euroa vuodelle 2023 5 ja 8,1 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

8 09 01 Malminkartano – Kannelmäki

Malminkartano – Kannelmäen kaupunkiuudistusalueella toteutetaan vuonna 2022 Kannelmäen asemanympäristön sekä Malminkartanon aseman eteläpuolen ympäristön parantamistoimenpiteitä. Toimenpiteillä pyritään kohentamaan ja selkeyttämään alueiden yleisilmettä ja toiminnallisuutta sekä parantamaan asemien palvelutasoa.

Taloussuunnitelmakaudella alueella peruskorjataan Juustenintie sekä käynnistetään Pihkatie 12 ja Pelimannintien alueen katujen rakentamista ja perusparannusta. Pihkatie 12 alueen toteuttamiseen liittyy lisäksi merkittävää esirakentamista, jossa Naapuripellontien kaasujohto siirretään riittävälle suojaetäisyydelle tulevasta asutuksesta.

Puistokohteina alueella toteutetaan Leikkipuisto Trumpetin peruskorjaus sekä tehdään pienempiä kaupunkiympäristön parantamistoimenpiteitä.

8 09 02 Malmi

Malmin keskustan suunnitteluperiaatteet ovat valmistuneet jatkosuunnittelua varten. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueen tulevaa täydennysrakentamista, palveluiden ja työpaikkojen sekä liikkumisen ja viheralueiden suunnittelua. Suunnitteluperiaatteet osoittavat myös mahdollisia uuden maankäytön alueita nykyisten tonttien ulkopuolelta sekä linjaavat mahdollisia käyttötarkoitusten muutoksia.

Malmin kaupunkiuudistusalueella rakennetaan Vanhaa Helsingintien aluetta ja mahdollistetaan Ylä-Malmin torin peruskorjaus sekä peruskorjataan leikkipuisto Filpus.

8 09 03 Mellunkylä

Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella kehitetään Mellunmäen metroaseman aluetta alueelliseksi keskukseksi ja merkittäväksi julkisen liikenteen solmukohdaksi. Länsimäentielle suunnitellaan Vantaan ratikkaa ja metroaseman yhteyteen eteläistä päätepysäkkiä. Samalla parannetaan alueen yhteyksiä. Kontulan pelastusaseman yhteyteen rakennetaan uusi katu ja parannetaan nykyisten katujen liikennejärjestelyjä.

Taloussuunnitelmakaudella kaupunkiuudistusalueella toteutetaan leikkipuisto Mellunmäki ja läheisen virkistysalueen kuntoilupiste sekä Kivikon frisbeegolfrata.