3 10 01 Kaupunkirakenne

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä511 371466 320481 192482 882492 882524 647539 363
Menot yhteensä195 837198 426203 043205 224203 546208 662214 680
Ylitysoikeus 284     
Toimintakate315 535267 895278 149277 658289 336315 985324 683
Poistot115 858105 425105 996110 878110 878110 978111 078
Tilikauden tulos199 677162 470172 153166 780178 458205 007213 605
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)199 677162 470172 153166 780178 458205 007213 605
Muutos, %       
Tulot −8,83,23,65,76,42,8
Menot 1,32,33,42,62,52,9
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
20202021Ennuste
2021
202220232024
Suoritetavoitteet      
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.4.655555
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv191919191919
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään238246246256265273
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl194030   
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita656650650650650650
Uudisrakennusmittauksia899650650650650650
Pysäköinnin valvontatapahtumat1 159 5661 600 0001 500 0001 600 0001 600 0001 600 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää475060606060
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään430500500500500500
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään2 3343 0002 4003 0003 1003 100
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään569800700800800800
Tehokkuus/taloudellisuus      
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas65,062,662,560,057,755,4
Toiminnan laajuustiedot      
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)1 400 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma )51510101010
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm5449001 000600600600
Katutyöluvat7 3596 6007 5007 5007 5007 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl140 051180 000160 000180 000180 000180 000
Ylläpidettävä katuala, ha2 1322 1362 1552 1672 1732 176
Kunnossapidettävät sillat, m²333 410334 150342 999343 999353 999363 999
Yleiset käymälät, kpl505151525456
Rakennetut puistot, ha937958939941950953
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl2 8922 8002 8003 2003 2003 200
Myönnetyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m2844 366680 000680 000700 000700 000700 000
Myönnetyissä luvissa asuntoja, kpl6 3705 9006 5007 0008 0008 000
Valmistuneet asunnot, kpl7 2806 5005 5007 0008 0008 000
Henkilöstösuunnitelma
20202021Ennuste
2021
202220232024
Henkilöstön käyttö      
Henkilöstön määrä1 1911 2031 2131 2221 2321 238
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö)1 1651 1641 1741 1831 1931 199
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Tuottavuusmittari
20202021Ennuste
2021
202220232024
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus101,0101,0105,5102,5103,7104,4
Yksikkökustannusten kehitys
Palvelu euroa / x20202021Ennuste
2021
202220232024
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)7,257,567,528,258,508,80
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala40,3835,8240,9937,6935,5235,20
Katujen ylläpidon kustannukset / m22,842,993,263,003,123,23
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m22,182,042,142,182,212,27
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet774,91854,92882,99982,571 060,201 079,45
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)160,05193,55160,49169,47184,00184,98
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl51,1222,6723,6422,0220,5520,59
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna
Muutos, %20202021Ennuste
2021
202220232024
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)−2,2 %4,3 %−0,5 %9,1 %3,0 %3,5 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala -Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits6,7 %−11,3 %14,4 %5,2 %−5,8 %−0,9 %
Katujen ylläpidon kustannukset / m2−9,8 %5,3 %9,0 %0,3 %4,0 %3,5 %
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2−8,0 %−6,4 %4,9 %6,9 %1,4 %2,7 %
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet−1,9 %10,3 %3,3 %14,9 %7,9 %1,8 %
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)−2,6 %20,9 %−17,1 %−12,4 %8,6 %0,5 %
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl37,0 %−55,7 %4,3 %−2,9 %−6,7 %0,2 %
Tilankäytön mittarit
20202021Ennuste
2021
202220232024
Tilan käyttö      
Tilat      
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään