3 10 01 Stadsstruktur

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt511 371466 320481 192482 882492 882524 647539 363
Utgifter sammanlagt195 837198 426203 043205 224203 546208 662214 680
Överskridningsrätter 284     
Verksamhetsbidrag315 535267 895278 149277 658289 336315 985324 683
Avskrivningar115 858105 425105 996110 878110 878110 978111 078
Räkenskapsperiodens resultat199 677162 470172 153166 780178 458205 007213 605
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)199 677162 470172 153166 780178 458205 007213 605
Förändring, %       
Inkomster −8,83,23,65,76,42,8
Utgifter 1,32,33,42,62,52,9
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestation
20202021Prognos
2021
202220232024
Prestationsmål      
Marknadsföringstid för ledigblivande hyresbostäder högst, medeltal i dagar4.655555
Utförandetid för centrala tjänster i anslutning till lantmäteriverksamheten högst, medeltal i dagar191919191919
Externa markarrenden, mn €, minst238246246256265273
Hissar byggda med stöd av staden, st.194030   
Registrerade fastigheter och servitut656650650650650650
Nybyggnadsmätningar899650650650650650
Övervakningskontakter i parkeringen1 159 5661 600 0001 500 0001 600 0001 600 0001 600 000
Behandlingstid för byggnadstillsynens tillståndsansökningar i genomsnitt, dagar475060606060
Inom miljöskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst430500500500500500
Inom livsmedelssäkerheten utförs granskningar (inkl. omgranskningar) som hör till den systematiska tillsynen minst2 3343 0002 4003 0003 1003 100
Inom miljö- och hälsoskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst569800700800800800
Effektivitet/lönsamhet      
Utomhusbelysningens energiförbrukning, kWh/invånare65,062,662,560,057,755,4
Verksamhetens omfattning      
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)1 400 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 000
Planerade huvudledskilometer för pendlingsstråk och cykelåkning, km (gatuplan godkänd av stadsmiljönämnden)51510101010
Byggda cykelparkeringsplatser, antal5449001 000600600600
Gatuarbetstillstånd7 3596 6007 5007 5007 5007 500
Felparkeringsavgifter och -anmärkningar, st.140 051180 000160 000180 000180 000180 000
Gatumark som ska underhållas, ha2 1322 1362 1552 1672 1732 176
Broar som ska underhållas m²333 410334 150342 999343 999353 999363 999
Allmänna toaletter, st.505151525456
Anlagda parker, ha937958939941950953
Byggnadstillsynens tillståndsbeslut sammanlagt, st.2 8922 8002 8003 2003 2003 200
Våningsyta i beviljade bygglov totalt, m²844 366680 000680 000700 000700 000700 000
Bostäder i beviljade tillstånd, st.6 3705 9006 5007 0008 0008 000
Färdigställda bostäder, st.7 2806 5005 5007 0008 0008 000

Personalplan

20202021Prognos
2021
202220232024
Användning av personal      
Antal anställda1 1911 2031 2131 2221 2321 238
Årsverken (egen personal)1 1651 1641 1741 1831 1931 199
Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Produktivitetsmätaren
20202021Prognos
2021
202220232024
Produktivitetsindex, Produktivitet 2020 = 100101,0101,0105,5102,5103,7104,4
Utveckling i kostnaderna per enhet
Tjänst euro/X20202021Prognos
2021
202220232024
Kostnader / våningsyta i justerade detaljplaneförslag (brutto)7,257,567,528,258,508,80
Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits40,3835,8240,9937,6935,5235,20
Kostnaderna för underhållet av gator / m22,842,993,263,003,123,23
Kostnader för underhåll av parker och specialobjekt / m22,182,042,142,182,212,27
Kostnader / prestationer i byggnadstillsynsärenden774,91854,92882,99982,571 060,201 079,45
Kostnad / Stadsmätningstjänster (omvandlad prestation)160,05193,55160,49169,47184,00184,98
Kostnader / Parkeringsövervakning prestationsindex st.51,1222,6723,6422,0220,5520,59
Ändring i procent i enhetskostnaderna
Ändring, %20202021Prognos
2021
202220232024
Kostnader / våningsyta i justerade detaljplaneförslag (brutto)−2,2 %4,3 %−0,5 %9,1 %3,0 %3,5 %
Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits6,7 %−11,3 %14,4 %5,2 %−5,8 %−0,9 %
Kostnaderna för underhållet av gator / m2−9,8 %5,3 %9,0 %0,3 %4,0 %3,5 %
Kostnader för underhåll av parker och specialobjekt / m2−8,0 %−6,4 %4,9 %6,9 %1,4 %2,7 %
Kostnader / prestationer i byggnadstillsynsärenden−1,9 %10,3 %3,3 %14,9 %7,9 %1,8 %
Kostnad / Stadsmätningstjänster (omvandlad prestation)−2,6 %20,9 %−17,1 %−12,4 %8,6 %0,5 %
Kostnader / Parkeringsövervakning prestationsindex st.37,0 %−55,7 %4,3 %−2,9 %−6,7 %0,2 %
Mätare för lokalanvändningen
20202021Prognos
2021
202220232024
Lokalanvändning      
Lokaler, m2      
Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder