4. Investeringsprogram för åren 2022–2031

 Använt
2020
milj.
BDG
2021
milj.€
BDG
2022
milj. €
EP
2023
milj. €
EP
2024
milj. €
Preliminär
2025
milj. €
Preliminär
2026
milj. €
Preliminär 2027
milj. €
Preliminär 2028
milj. €
Preliminär 2029
milj. €
Preliminär 2030
milj. €
Preliminär 2031
milj. €
INVESTERINGSDELEN891,5641,8785,1831,5726,1702,9715,9709,7694,2712,6702,2703,2
FAST EGENDOM135,2108,833,432,229,929,435,640,341,947,447,544,9
Försäljning av fast egendom (balansvärde)7,15,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,0
Köp och inlösen av aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition10,213,513,513,513,513,513,515,515,516,516,516,5
Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition28,626,019,918,716,415,922,124,826,430,931,028,4
Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara  19,918,716,415,922,124,826,430,931,028,4
BYGGNADER298,1271,4267,4296,6281,9264,0266,4259,7277,2274,9263,2267,2
Ny- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition130,1144,3119,8146,4139,9138,9144,7138,8149,6116,2126,6184,0
Behovsutredningar av nybyggnadsprojekt2,11,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn115,0113,7104,9136,0118,3107,2120,9111,799,166,046,332,2
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn1,90,210,33,04,63,94,50,610,410,66,1 
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn9,79,00,60,40,00,00,00,00,00,10,20,2
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn1,02,33,06,116,126,81,716,839,138,573,0150,6
Övriga nybyggnadsprojekt1,30,0    16,68,6    
Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition167,1127,1147,6150,2142,1125,1121,8120,9127,6158,7136,683,3
Behovsutredningar av reparationsprojekt1,81,01,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
Reparationsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn121,077,374,998,086,286,997,594,480,057,942,613,5
Reparationsprojekt inom stadsmiljösektorn9,48,49,74,31,40,00,12,80,612,27,64,7
Reparationsprojekt inom kultur- och fritidssektorn3,00,72,62,818,532,315,412,129,860,263,810,0
Reparationsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn22,911,1  0,10,21,94,44,07,84,2 
Övriga reparationsprojekt9,028,659,444,234,94,75,96,112,119,717,554,1
Utveckling av stadshuskvarteren, till Stns disposition0,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
GATOR OCH TRAFIKLEDER173,2156,476,781,7108,4132,2111,1103,9107,0105,3103,4114,8
Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition101,376,675,279,8100,4105,185,972,185,298,6100,3113,3
Nybyggnad31,826,920,120,722,226,025,221,622,232,833,234,3
Södra stordistriktet1,11,62,22,63,23,03,53,53,24,24,24,2
Västra stordistriktet5,63,83,62,93,03,23,33,42,32,12,12,3
Mellersta stordistriktet7,36,31,62,41,81,51,02,83,03,03,03,0
Norra stordistriktet1,42,52,32,42,22,01,72,02,02,32,43,7
Nordöstra stordistriktet7,24,32,93,65,26,04,64,04,07,27,28,7
Sydöstra stordistriktet3,82,03,01,00,62,02,02,02,02,02,02,0
Östra stordistriktet4,96,04,25,75,35,27,03,63,56,86,86,8
Östersundoms stordistrikt 0,40,30,10,10,10,30,30,50,50,50,6
Bullerskärmar0,5   0,83,01,8 1,74,75,03,0
Ombyggnad och trafikregleringar66,246,751,1050,7072,2072,755,845,857,059,861,068,9
Ombyggnad av gator9,68,09,07,711,113,111,59,712,411,812,418,4
Ombyggnad av broar15,96,04,96,024,126,111,75,110,113,013,115,0
Förnyande av beläggning4,44,04,55,05,05,05,04,56,06,06,56,5
Utveckling av kollektivtrafiken1,13,02,52,52,52,52,52,53,03,03,03,0
Trafikregleringar10,76,24,76,06,06,55,64,56,06,56,56,5
Leder för gång- och cykeltrafik24,419,525,523,523,519,519,519,519,519,519,519,5
             
Övriga investeringar3,33,04,008,406,006,44,954,76,06,06,110,1
Mottagningsplatser för fyllnadsjord0,50,80,750,750,951,001,000,801,001,001,001,00
Snötippar och sandsilor0,60,91,52,02,302,850,850,800,900,901,004,90
Allmänna toaletter0,50,30,450,450,450,450,600,600,600,600,600,60
Iståndsättning av strandområden1,71,11,35,22,32,12,52,53,53,53,53,6
Samprojekt med Trafikledsverket, till Stns disposition0,91,91,51,98,027,125,231,821,86,73,11,5
Ring I / Kvarnbäckens planskilda korsning 0,40,2  4,404,20     
Ring I / Österledens anslutningsområde     0,502,0010,0014,003,00  
Ring I / V Baggböle, tiläggskörfält och bullerskärmar       2,507,50   
Västerleden, Björkholmens planskilda korsning0,1 0,2  0,005,005,00    
Tavastehusleden, Kungsekens planskilda korsning 0,500,2 6,907,40      
Lahtisleden / Forsbyvägen ansl.+västra rampar          0,601,00
Lahtisleden / Luftbrons planskilda korsning0,30 0,50,500,5012,0011,2014,00    
Åboledens och Hoplaksvägens anslutning  0,10,100,302,502,500,00    
Österleden         2,002,00 
Lahtisleden, Vik, bullerskärm   0,50        
Tusbyleden, Torparbacken, bullerskärm 0,50 0,50        
Tavastehusleden, bullerskärm i Norra Haga         1,20  
Planering av vägprojekt0,100,500,30,300,300,300,300,300,300,500,500,50
Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition37,226,231,917,918,717,618,419,317,515,818,520,0
Nya parker och iståndsättning av parker18,910,114,48,99,510,310,010,210,010,810,410,7
Idrottsplatser och friluftsområden9,79,017,59,09,27,38,49,17,55,08,19,3
GRUNDANSKAFFNING AV LÖS EGENDOM77,662,084,060,055,050,050,050,050,050,050,050,0
ÖVRIG INVESTERINGSEKONOMI170,117,017,077,014,014,014,014,014,014,014,014,0
Inkomster från försäljning av byggnader och aktier (balansvärde)  3,03,03,03,03,03,03,03,03,03,0
BYGGANDE AV INFRASTRUKTUR I PROJEKTOMRÅDEN, TILL STNS DISPOSITION  103,7127,2131,5144,6201,8208,9164,4164,0165,9154,3
Grundberedning  45,247,660,575,3105,499,385,290,773,473,4
Västra hamnen  11,311,413,512,212,19,65,33,62,62,6
Fiskehamnen  5,48,824,323,838,535,035,035,018,016,0
Kronbergsstranden  6,69,56,53,33,17,86,21,6  
Böle  3,06,711,212,23,31,51,51,51,51,5
Kungstriangeln  4,02,40,80,4      
Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande  1,50,50,50,524,526,018,232,037,640,1
Malm  13,48,33,723,023,919,519,017,013,713,2
Gator  52,573,260,358,085,198,668,261,981,569,9
Kampen-Tölöviken  0,44,82,22,23,61,70,00,00,00,0
Västra hamnen  13,025,521,314,013,513,012,512,512,512,5
Fiskehamnen  4,24,05,57,915,821,513,34,85,05,0
Kronbergsstranden  11,616,513,211,310,48,813,815,110,21,4
Böle  17,616,110,49,311,112,214,019,011,53,1
Kungstriangeln  4,03,43,74,53,00,60,10,00,00,0
Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande  0,50,51,03,523,234,29,06,036,742,3
Malm  1,22,53,05,34,56,65,54,55,65,6
Parker  6,06,410,711,311,311,011,011,411,011,0
Västra hamnen  1,01,54,63,73,94,12,11,51,01,0
Fiskehamnen  1,11,51,50,50,50,52,02,01,01,0
Kronbergsstranden  1,81,71,11,21,21,22,62,81,84,2
Böle  0,20,10,50,80,40,21,01,01,01,0
Kungstriangeln  1,30,91,61,51,51,50,50,50,00,0
Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande  0,00,00,00,50,50,51,72,52,62,5
Malm  0,70,71,53,23,43,01,11,13,71,4
STADSFÖRNYELSE, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION  7,55,68,19,97,19,611,410,99,67,5
Malmgård-Gamlas  2,42,72,70,70,71,61,21,63,01,3
Grundberedning  0,51,11,00,10,50,50,50,50,50,5
Gator  1,11,61,30,60,20,60,71,01,00,6
Parker och idrottsområden  0,800,40,00,00,50,00,11,50,2
Malm  2,51,61,81,42,32,03,64,42,52,5
Grundberedning  0,20,10,10,41,60,50,50,50,50,5
Gator  1,61,01,61,00,70,41,02,02,02,0
Parker och idrottsområden  0,80,50,10,00,01,12,11,90,00,0
Mellungsby  2,61,33,67,94,16,06,64,94,13,7
Grundberedning  0,40,30,73,62,01,81,10,50,50,5
Gator  1,10,62,84,32,03,43,50,21,61,4
Parker och idrottsområden  1,20,40,10,00,10,82,04,22,01,8
STORA TRAFIKPROJEKT, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION  163,5133,378,641,211,54,110,930,330,230,5
Kronbroarna  99,468,063,441,211,53,10,40,30,20,5
Grundprojekt  33,318,817,012,02,20,60.10,10,10,1
Anknytande grundberedning  28,319,120,014,23,71,00,21,00,10,2
Anknytande gator och trafikleder  37,830,126,415,05,61,50,20,10,10,3
Fiskehamnen  50,944,87,30,00,00,00,00,00,00,0
Anknytande grundberedning  10,52,20,20,00,00,00,00,00,00,0
Anknytande gator och trafikleder  40,442,67,10,00,00,00,00,00,00,0
Sörnästunneln  13,220,58,00,00,01,010,530,030,030,0