1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt444      
Utgifter sammanlagt12 06410 72411 76410 30410 30410 30410 304
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−11 620−10 724−11 764−10 304−10 304−10 304−10 304
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−11 620−10 724−11 764−10 304−10 304−10 304−10 304
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−11 620−10 724−11 764−10 304−10 304−10 304−10 304
Förändring, %       
Inkomster −100,0     
Utgifter −11,19,7−3,9−3,9  

Som utgifter på momentet upptas förändringen i semester­lönerna vid förvaltningarna (frånsett affärsverken) och i den därtill anknutna periodiseringen av lönebikostnader.

Anslaget är reserverat för pensioner inom stadens eget pensionssystem och för pensioner som baserar sig på ansvar hos den upplösta änke- och pupillpensionskassan. Det omfattar också den tilläggspensionsandel som hänför sig till Helsingfors Busstrafik Ab och stadens andel av de pensioner som betalas av Keva.

I kalkylen beaktas också utjämningen i KomPL-pensioner.

På momentet ingår en reservering för anskaffning av arbetsresesedlar för 4,07 miljoner euro. Arbetsresesedeln är en miljövänlig personalförmån som är avsedd att påverka stadens konkurrenskraft så att staden får kompetent per­sonal och att bidra till att staden uppfattas som en arbets­givare med samhällsansvar. Alternativt kan personalen i stället för arbetsresesedeln välja en cykelförmån.

Pensioner
1 000 €
2021202220232024
Stadens egna pensioner13 0007 7306 8306 010
Änke- och pupillpensionskassans pensioner440282265231
Förändring i pensionsansvaret-10 102-6 320-5 540-5 090
Utjämning i KomPL-pensioner-2 800-2 800-2 800-2 800
Helsingfors Busstrafik Ab1 3001 3001 3001 300
Kommunernas pensionsförsäkring (Palmia)5 0005 00000
Kommunernas pensionsförsäkring
(Samkommunen för huvudstadens
svenskspråkiga yrkesskolor)
2222
Kommunernas pensionsförsäkring till statskontoret10010000
Förvaltning60606060
Sammanlagt7 0005 354117-287