9. Finansieringsdelen

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster87 849177 541201 598201 598203 630226 071
Utgifter74 747129 890194 450194 450152 350153 350
Netto13 10247 6517 1487 14851 28072 721
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster 102,113,613,61,011,0
Utgifter 73,849,749,7−21,70,7