7 03 Fondering

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster2 020200600600800 
Utgifter704     
Netto1 316200600600800 
Förändring, %      
Inkomster −90,1200,0200,033,3−100,0
Utgifter −100,0    

Tölöviken

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster193200600600800 
Utgifter      
Netto193200600600800 
Förändring, %      
Inkomster 3,7200,0200,033,3−100,0
Utgifter      

7 03 07 Bostadsproduktionsfonden

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
Utgifter704     
Netto−704     
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −100,0    

7 03 09 Förortsfonden

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster1 827     
Utgifter      
Netto1 827     
Förändring, %      
Inkomster −100,0    
Utgifter