Helsingfors stads finansieringskalkyl 2022 specifierad

1 000 €Staden exkl. affärsverk och fonderAffärsverk och fonderSammanlagt, inkl. interna posterSammanlagt, exkl. interna poster
Kassaflöde i verksamheten    
Inkomstfinansiering    
Årsbidrag362 55960 096422 655422 655
Extraordinära poster    
Korrektivposter i inkomstfinansiering−107 150 −107 150−107 150
Kassaflöde för
investeringarnas del
    
Investeringsutgifter−785 106−304 573−1 089 679−1 089 679
Finansieringsandelar i investeringsutgifter9 21421 81131 02531 025
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva110 000 110 000110 000
Verksamhetens och investerningars kassaflöde−410 483−222 666−633 149−633 149
Kassaflöde för finansieringens del    
Förändringar i utlåningen    
Ökningar i lånefordringar−129 450−28 000−157 450−157 450
Minskningar i lånefordringar86 59811 48898 08683 876
Förändringar i lånen    
Ökning av långfristiga lån115 000354 126469 126469 126
Minskning av långfristiga lån−65 000−27 295−92 295−78 085
Förändring i kortfristiga lån    
Förändring av eget kapital    
Övriga förändringar i likviditeten119 968−122 346−2 378−2 378
Kassaflöde för finansieringens del127 116187 973315 089315 089
Effekt på likviditeten−283 367−34 692−318 060−318 060