7.0 Resultaträkningsdelen

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster4 245 9804 116 9014 282 3624 282 3624 630 4834 594 026
Utgifter13 44519 20015 80015 80016 80017 800
Netto4 232 5354 097 7014 266 5624 266 5624 613 6834 576 226
Förändring, %      
Inkomster −3,04,04,08,1−0,8
Utgifter 42,8−17,7−17,76,36,0

I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.