Helsingfors stads finansieringskalkyl 2020–2024

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Kassaflöde från verksamheten      
Inkomstfinansiering      
Årsbidrag863 377520 111615 803422 655740 648600 193
Extraordinära poster9 280     
Korrektivposter i inkomstfinansiering−143 568−95 001−101 804−107 150−86 390−69 960
Kassaflöde från investeringar      
Investeringsutgifter−1 046 592−881 488−984 624−1 089 679−1 075 667−876 081
Finansieringsandelar I investeringsutgifter25 68738 54934 70231 0259 27814 328
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva283 03696 191105 994110 00090 00073 000
Kassaflöde från verksamheten och investerningar−8 780−321 638−329 928−633 149−322 131−258 520
Kassaflöde från finansieringen000000
 000000
Förändringar i utlåningen000000
Ökningar i lånefordringar−32 061−122 620−162 455−157 450−127 350−118 350
Minskningar i lånefordringar87 77394 183106 06183 87662 76073 908
Förändringar i lånen      
Ökning av långfristiga lån60 000271 600191 600469 126352 288256 021
Minskning av långfristiga lån−81 541−92 085−92 085−78 085−72 665−100 371
Förändring i kortfristiga lån      
Förändring av eget kapital      
Övriga förändringar i likviditeten182 73511 41023 009−2 378−1 264447
Kassaflöde från finansieringen216 906162 48866 130315 089213 769111 655
Effekt på likviditeten208 126−159 150−263 799−318 060−108 362−146 865

I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.