5 10 02 Utkomststöd

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt2 2012 6002 2002 6002 6002 6002 600
Utgifter sammanlagt12 86615 00012 70015 00014 00014 00014 000
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−10 665−12 400−10 500−12 400−11 400−11 400−11 400
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−10 665−12 400−10 500−12 400−11 400−11 400−11 400
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−10 665−12 400−10 500−12 400−11 400−11 400−11 400
Förändring, %       
Inkomster 18,1−15,4    
Utgifter 16,6−15,30,0−6,7  

Utgifterna på budgetmomentet sysselsättningsstöd består av kostnaderna för kompletterande och förebyggande syssel­sättningsstöd och av integrationsstödet för flyktingar. Inkomsterna på budgetmomentet består av integrations­stödet ersatt av staten, statens ersättning för rehabiliterande arbetsverksamhet och indrivning av utkomststöd.