10. Investeringar vid affärsverket HST 2022–2031

 Investerings-
kostnader
 (moms 0
milj. €
BDG
2022
milj. €
EP
2023
milj. €
EP
2024
milj. €
Preliminär 2025
milj. €
Preliminär 2026
milj. €
Preliminär 2027
milj. €
Preliminär 2028
milj. €
Preliminär 2029
milj. €
Preliminär 2030
milj. €
Preliminär 2031
milj. €
HST:S INVESTERINGAR SAMMANLAGT1 800,5297,8237,7143,7187,3196,6171,6130,2147,5153,8135,3
Nya metrotåg (M400)210,80,00,00,00,00,028,00,038,473,870,6
Spårvägen i västra innerstaden, infrastruktur160,00,23,88,021,021,021,021,021,021,022,0
Förnyande av spårvagnsmateriel (MLNRV, 50 vagnar)136,50,015,00,07,70,012,525,525,527,023,4
Förnyande av metrons trafikstyrningssytem106,42,12,82,45,028,220,220,220,25,30,0
Vichtis snabbspårväg, spårvagnar57,00,00,25,90,012,424,712,41,41,00,0
Ombyggnad av järnvägstorgets metrostation43,00,20,30,50,511,510,010,010,00,00,0
Ombyggnad av spårvägsbanan 2023-203138,60,03,53,53,54,74,74,74,74,74,7
Ombyggnad av Hertonäs metrostation35,90,20,50,520,014,70,00,00,00,00,0
Nya metrotåg (M300, optionsupphandling)23,921,60,12,20,00,00,00,00,00,00,0
Östra centrums bussterminal, det s.k. Punos-projektet21,40,02,86,06,04,02,60,00,00,00,0
Ombyggand av Brunnsgatans däck19,90,00,00,00,00,03,13,46,76,70,0
Artic-spårvagnar, grundlig iståndsättning 10 år17,10,00,00,00,00,05,75,75,70,00,0
Ombyggnad av Östra centrums metrostation16,00,01,08,04,03,00,00,00,00,00,0
Ersättande av metrons spårströmkretsar15,12,05,05,03,00,00,00,00,00,00,0
Ombyggnad av M100-metrotåg14,510,13,10,11,20,00,00,00,00,00,0
Vanda spåran, Helsingfors andel12,20,10,30,63,23,23,21,60,00,00,0
Utbyggnad av metrodepåns spårverkstad10,10,83,55,80,00,00,00,00,00,00,0
Ombyggnad av Gräsvikens metrostation9,00,00,00,00,00,09,00,00,00,00,0
Spårvägen Vik-Malm, infrastruktur9,00,00,00,00,00,00,00,00,01,08,0
Sanering av Hagnäs elmatningsstation8,73,83,71,20,00,00,00,00,00,00,0
Mannerheimintie (Postikatu-Reijolankatu), radan muutokset ja peruskorjaukset8,20,13,53,51,00,00,00,00,00,00,0
Ombyggnad av Sörnäs metrostation7,85,62,20,00,00,00,00,00,00,00,0
Ombyggnad av Kampens metrostation7,00,00,00,03,04,00,00,00,00,00,0
Utveckling av anslutningscykelparkeringsobjekt7,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,0
Ombyggnad av Nordsjö metrostation7,00,00,00,00,00,00,04,03,00,00,0
Grundliga reparationer på Rastböle metrostation7,00,00,00,00,00,01,06,00,00,00,0
Ombyggnad av Botby gårds metrostation7,00,00,00,00,00,00,00,03,04,00,0
Förnyande av spårstyrning 2021-20287,01,01,01,01,01,01,01,00,00,00,0
Ombyggnad av M200-metrotåg6,80,26,20,10,40,00,00,00,00,00,0
Eirastranden-Ärtholmen, ny spårvägsförbindelse, banan6,60,00,00,00,53,03,00,00,00,00,0
Sanering av metrons matningsstation i Östra centrum6,22,24,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Metrodepån små investeringar6,00,00,50,50,51,01,01,00,50,50,5
Ombyggnad av anslutningsparkeringen6,00,00,00,00,01,01,01,01,01,01,0
Ombyggnad av norra delen av Hagnäs metrostation5,74,51,20,00,00,00,00,00,00,00,0
Produktionsanläggningar vid Brunakärrs depå5,60,03,02,60,00,00,00,00,00,00,0
Tillägg av en matningsstation mellan Sörnäs och Järnvägstorget5,50,00,00,33,02,20,00,00,00,00,0
Ombyggnad av plattformplanet på Sörnäs metrostation5,50,00,00,00,55,00,00,00,00,00,0
Ombyggnad av Kampens metrostation, Cehävä år 20235,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,0
Övriga investeringar214,951,658,025,812,223,417,111,45,06,64,0
Stora trafikprojekt sammanlagt503,6191,5112,460,384,352,31,90,40,30,10,2
Kronbroarna sammanlagt276,053,147,142,380,650,11,90,40,30,10,2
Kronbroarna, infrastruktur (grundprojekt)187,452,540,741,344,16,51,70,20,20,10,2
Kronbroarna, spårvagnar88,60,56,41,036,643,60,20,20,20,00,0
Spårjokern, sammanlagt150,4100,937,06,73,72,20,00,00,00,00,0
Jokerbanan, spårvagnar69,725,731,86,33,72,20,00,00,00,00,0
Jokerbanan, infrastruktur55,550,35,20,00,00,00,00,00,00,00,0
Jokerbanan, spårvagnsdepå15,215,20,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Vibrationsisolering i Viks forskarpark (anknytande projekt)10,09,60,00,30,00,00,00,00,00,00,0
Fiskehamnen-Böle, sammanlagt77,237,528,411,40,00,00,00,00,00,00,0
Fiskehamnen-Böle, infrastruktur (grundprojekt)68,932,525,011,40,00,00,00,00,00,00,0
Baninvesteringar i Böle (anknytande projekt)8,45,03,40,00,00,00,00,00,00,00,0
HST:S NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT1 778,7276,0237,7143,7187,3196,6171,6130,2147,5153,8135,3
Jokerbanans statsandel-21,8-21,80,00,00,00,00,00,00,00,00,0
HST:S HYRES- OCH AKTIEOBJEKT,
PLANERADE NY- OCH
OMBYGGNADSPROJEKT
UNDER ÅREN 2022-2031
Omfattning
htm2
Tidsperiod förbyggandetGenom-förandeKostands-
kalkylmilj.
Brunakärrs depå, nybyggnad37 3992021-2023Koy150,6
Koskelan varikko, perusparannus ja laajennus, ratikkavarikon osuus47 0002024-2026Koy227,0

HST:s investeringsprogram har utarbetats enligt affärsverksorganisationen. Ändringarna som bolagiseringen av HST medför i HST:s och staden budget görs under början av år 2022. I och med bolagiseringen är investeringarna som hänför sig till metron fortsättningsvis affärsverkets investeringar. HST:s alla andra investeringar blir aktiebolagets investeringar.