5 10 03 Invandringstjänster som staten ersätter

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt17 09414 40015 0005 0005 0005 0005 000
Utgifter sammanlagt13 47513 00012 7005 0005 0005 0005 000
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag3 6201 4002 300    
Avskrivningar42 11  
Räkenskapsperiodens resultat3 6161 3982 300−1−1  
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)3 6161 3982 300−1−1  
Förändring, %       
Inkomster −15,84,2−65,3−65,3  
Utgifter −3,5−2,3−61,5−61,5  

Verksamheten i invandringstjänster som staten ersätter är verksamhet i enlighet med uppdragsavtalet med staten, och staten ersätter kostnaderna för verksamheten fullständigt i form av inkomster.