8. Investeringsdelen

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster160 35019 89616 21418 21418 27822 328
Utgifter891 492641 780781 112785 106831 486726 076
Netto−731 142−621 884−764 898−766 892−813 208−703 748
Överskridningar 92 758    
Förändring, %      
Inkomster −87,6−18,5−8,50,422,2
Utgifter −28,021,722,35,9−12,7

Investeringsdelens totalinvesteringar uppgår till 785,1 miljoner euro år 2022. Planeringsåret 2023 uppgår investeringarna till sammanlagt 831,5 miljoner euro och år 2024 till sammanlagt 726,1 miljoner euro.