7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster197 964174 701146 262146 262150 283145 326
Utgifter12 74219 20015 80015 80016 80017 800
Netto185 222155 501130 462130 462133 483127 526
Förändring, %      
Inkomster −11,8−16,3−16,32,7−3,3
Utgifter 50,7−17,7−17,76,36,0

I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.

7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster71 52171 04267 90967 90964 58262 656
Utgifter12 26517 70014 30014 30015 30016 300
Netto59 25553 34253 60953 60949 28246 356
Förändring, %      
Inkomster −0,7−4,4−4,4−4,9−3,0
Utgifter 44,3−19,2−19,27,06,5

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
7020154 Räntor på lån som beviljats för stödjande av bostadsbyggnadsverksamheten4 8124 4753 9653 9653 5273 150
7020155 Räntor på övriga utgivna lån−9651 150615615575523
7020156 Räntor på kredit under byggnadstiden752600750750850950
7020159 Övriga räntor1 1791 0001 0001 000100100
7020164 Räntor på Helsingfors Energis lån19 46318 69017 66017 66016 63015 600
7020166 Räntor på Helsingfors Hamns lån8 0037 2526 4686 4685 8805 880
7020167 Räntor på HST:s lån2 4172 4462 4522 4522 4522 452
7020168 Räntor på Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån35 85935 42934 99934 99934 56834 001
Utgifter      
 7020101 Räntor på upptagna lån11 95514 90011 50011 50012 50013 500
7020102 Räntor på tillfällig kredit och på transaktionskonton3102 8002 8002 8002 8002 800

7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster111 63287 32262 01562 01567 90964 878
Utgifter4761 5001 5001 5001 5001 500
Netto111 15585 82260 51560 51566 40963 378
Förändring, %      
Inkomster −21,8−29,0−29,09,5−4,5
Utgifter 214,9    

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
7020255 Övriga finansieringsinkomster9 821 500500500500
7020256 Dividender83 11067 90042 97042 97046 47037 000
7020257 HST:s inkomst för infrastruktur18 70119 42218 54518 54520 93927 378
Utgifter      
7020204 Övriga finansieringsutgifter4761 5001 5001 5001 5001 500

I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.

7 02 04 Avkastning på grundkapital

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster14 81116 33716 33816 33817 79217 792
Utgifter      
Netto14 81116 33716 33816 33817 79217 792
Förändring, %      
Inkomster 10,30,00,08,9 
Utgifter      

Avkastningar på grunkapitalen fördelar sig enligt följande

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
7020404 Avkastning på HST:s grundkapital8 4428 4428 4428 4428 4428 442
7020405 Avkastning på HRT:s grundkapital 7272727272
7020406 Avkastning på HRM:s grundkapital 1 4551 4551 4552 9092 909
7020407 Avkastning på HNS grundkapital4 2494 2494 2494 2494 2494 249
7020408 Avkastning på affärsverket grundkapital808080808080
7020411 Avkastning på affärsverket Ekonomiförvaltningstjänsters grundkapital565656565656
7020413 Avkastning på Företagshälsan Helsingfors grundkapital404040404040
7020414 Avkastning på Stara grundkapital1 9441 9441 9441 9441 9441 944