5 10 04 Apotti

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt359500400400400  
Utgifter sammanlagt20 99141 14249 30959 60059 60059 80059 800
Överskridningsrätter 8 167     
Verksamhetsbidrag−20 632−40 642−48 909−59 200−59 200−59 800−59 800
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−20 632−40 642−48 909−59 200−59 200−59 800−59 800
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−20 632−40 642−48 909−59 200−59 200−59 800−59 800
Förändring, %       
Inkomster 39,4−20,0−20,0−20,0−100,0 
Utgifter 96,019,944,944,90,3 

Projektet samordnas av ett aktiebolag som bildades av beställarorganisationerna och hos vilket systemet och dess användartjänster ska upphandlas. Ur budgetmomentet be­talas utvecklings- och projektkostnaderna till aktiebolag och andra kostnader som i huvudsak är produktionskostnader. Utvecklingskostnaderna bokförs i balansräkningen och faktureras som avskrivningar räknat från ibruktagandet till oktober 2028. Ur budgetmomentet betalas dessutom kost­nader för Helsingfors eget Apotti-team för vilken inkomster fås från aktiebolaget för teamets arbete för Apotti.