Helsingfors stads resultaträkning 2020–2024

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Verksamhetsintäkter      
Försäljningsinkomster358 498324 779336 121346 164374 627412 035
Avgiftsinkomster189 827224 352210 453208 977201 671202 033
Understöd och bidrag53 74737 228155 05430 53534 74034 134
Övriga verksamhetsintäkter545 377502 712497 312526 214555 249566 521
Varav hyresinkomster364 769369 612361 582389 604398 468405 467
Verksamhetsintäkter1 147 4491 089 0711 198 9401 111 8901 166 2871 214 722
Tillverkning för eget bruk192 604175 409160 444161 912156 785149 698
Omkostnader      
Löner−1 453 245−1 527 773−1 557 072−1 561 539−1 589 821−1 621 056
Lönebikostnader−393 913−412 838−429 458−425 781−432 167−439 671
Köp av tjänster−2 047 941−2 060 137−2 242 707−2 255 607−2 275 634−2 342 758
Material, förnödenheter och varor−216 276−207 304−220 237−221 872−227 252−232 062
Understöd−316 575−344 603−320 543−341 837−332 274−333 450
Övriga utgifter−236 441−254 976−269 116−274 652−295 998−319 768
Varav hyreutgifter−209 881−232 312−247 714−257 422−274 081−294 085
Omkostnader−4 664 391−4 807 631−5 039 133−5 081 289−5 153 146−5 288 765
Verksamhetsbidrag−3 324 337−3 543 150−3 679 749−3 807 487−3 830 074−3 924 345
Skatteintäkter3 565 5983 630 0003 830 0003 770 0001 860 0001 740 000
Statsandelar479 558312 000321 800365 5002 619 4002 708 700
Finansieringsinkomster och -utgifter      
Ränteinkomster70 75771 02070 84368 10564 80862 838
Övriga finansieringsinkomster87 92373 67590 67649 24654 20044 730
Ränteutgifter−15 562−21 934−16 933−21 209−26 186−30 230
Övriga finansieringsutgifter−559−1 500−834−1 500−1 500−1 500
Årsbidrag863 377520 111615 803422 655740 648600 193
Avskrivningar−375 929−394 159−381 345−394 034−409 595−428 190
Extraordinära poster9 280     
Räkenskapsperiodens resultat496 728125 952234 45828 621331 053172 003
Förändring i avskrivningsdifferens−2 1412 7422 7782 8292 8292 829
Förändring i reserveringar2 192−3 871−6 209−5 854−6 154−6 443
Förändring av fonder1 823200452600800 
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)498 601125 023231 47926 196328 528168 389

Utfallet för år 2020 har ändrats för att stämma överens med 2021 års konteringspraxis.

I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.