4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt15 88816 51316 51315 93015 34515 34515 345
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−15 888−16 513−16 513−15 930−15 345−15 345−15 345
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−15 888−16 513−16 513−15 930−15 345−15 345−15 345
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−15 888−16 513−16 513−15 930−15 345−15 345−15 345
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 3,9 −3,5−7,1