5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt697 493695 321717 421731 820731 820750 116768 868
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−697 493−695 321−717 421−731 820−731 820−750 116−768 868
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−697 493−695 321−717 421−731 820−731 820−750 116−768 868
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−697 493−695 321−717 421−731 820−731 820−750 116−768 868
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter −0,33,25,25,22,52,5

Anslagen på budgetmomentet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt omfattar Helsingfors betalningsandel i egenskap av medlemskommun för tjänster inom den specialiserade sjukvården, kapitationsbaserade tjänster (bl.a. patientförsäkring, prehospital akutsjukvård, Gift­informationscentralen), utjämning av dyr vård och fakturering av andra tjänster (t.ex. jourfunktioner).