1 30 Stadsstyrelsen

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt11 9022 7002 7003 0003 0003 0003 000
Utgifter sammanlagt7 18543 56143 17584 42290 42213 76113 761
Överskridningsrätter 20 600     
Verksamhetsbidrag4 718−40 861−40 475−81 422−87 422−10 761−10 761
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat4 718−40 861−40 475−81 422−87 422−10 761−10 761
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)4 718−40 861−40 475−81 422−87 422−10 761−10 761
Förändring, %       
Inkomster −77,3 11,111,1  
Utgifter 506,3−0,993,8107,6−84,8