1 40 Stadskansliet

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt13 80350 25847 71664 44664 44664 52263 698
Utgifter sammanlagt121 732162 225170 979165 724174 034174 109174 041
Överskridningsrätter 9 385     
Verksamhetsbidrag−107 929−111 967−123 263−101 277−109 587−109 586−110 342
Avskrivningar10 21810 7649 76310 80010 80010 80010 800
Räkenskapsperiodens resultat−118 147−122 730−133 026−112 077−120 387−120 386−121 142
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−118 147−122 730−133 026−112 077−120 387−120 386−121 142
Förändring, %       
Inkomster 264,1−5,128,228,20,1−1,3
Utgifter 33,35,42,27,30,0−0,0