1 40 Kaupunginkanslia

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä13 80350 25847 71664 44664 44664 52263 698
Menot yhteensä121 732162 225170 979165 724174 034174 109174 041
Ylitysoikeus 9 385     
Toimintakate−107 929−111 967−123 263−101 277−109 587−109 586−110 342
Poistot10 21810 7649 76310 80010 80010 80010 800
Tilikauden tulos−118 147−122 730−133 026−112 077−120 387−120 386−121 142
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−118 147−122 730−133 026−112 077−120 387−120 386−121 142
Muutos, %       
Tulot 264,1−5,128,228,20,1−1,3
Menot 33,35,42,27,30,0−0,0